คณะวิศวกรรมศาสตร์

Facilities

คณะวิศวกรรมศาสตร์ — ห้องปฏิบัติการ — Audio Post Production Station
Audio Post Production Station
ห้องปฏิบัติการซาวด์โปรดักชัน รองรับระบบเสียงรอบทิศทาง 7.1 (Dolby Surround 7.1) และรองรับการทำงานด้านเสียงในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างสรรค์เสียงและดนตรี

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
สำหรับนักศึกษาในหลักสูตร
สถานที่ตั้ง
อาคาร C4 ชั้น 3
เวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ - เสาร์
ตามตารางเรียนของหลักสูตร
การสมัครเรียน
คณะวิศวกรรมศาสตร์