คณะวิศวกรรมศาสตร์ — Programs

Computer and Robotics Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ — สาขาวิชา — สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ — วิชาที่น่าสนใจ
วิชาที่น่าสนใจ
- ME 153 Engineering Drawing and Mechanical Design
- CE 213 Computer Programming
- IE 322 Idea Generation for Entrepreneurship
- IE 325 Automation System and Control
- CE 461 Robot World
- CE 453 Internet of Things
- CE451 Big Data Technology
- CE327 Robot Operating System
- CE452 Cloud and Sensor Network
- CE436 Computer Crime and Security
- IE414 Startup Opportunity and planning
การสมัครเรียน
คณะวิศวกรรมศาสตร์