คณะวิศวกรรมศาสตร์

Alumni

คณะวิศวกรรมศาสตร์ — ศิษย์เก่า — คุณกิตตินันท์ ผ่องสุขใจ
คุณกิตตินันท์ ผ่องสุขใจ
บริษัท Ek-Chai Distribution System Co., Ltd. - Lead Software Engineer
คณะวิศวกรรมศาสตร์
แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะวิศวกรรมศาสตร์