ม. กรุงเทพ เป็นมหาวิทยาลัยที่พร้อมพูดคุยกับนักศึกษาอยู่เสมอ เราจึงมีศูนย์บริการนักศึกษาที่พร้อมให้เข้ามาพูดคุยปรึกษาได้ทุกเรื่อง ตั้งแต่เรื่องทุนแบบต่างๆ เรื่องปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพใจ เรื่องการผ่อนผันการรับราชการทหาร เรื่องสวัสดิการและข้อร้องเรียนต่างๆ ไปจนถึงเรื่องแจ้งของหายเลยทีเดียว ไม่ว่าเป็นเรื่องอะไร ศูนย์บริการนักศึกษาของเราก็พร้อมรับฟังนักศึกษาอยู่เสมอ

Cosmetic Image
ก้าวเข้าสู่โลก
แห่งการเรียนรู้
ไปกับ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ไปกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ให้เราช่วยเลือกหลักสูตร คณะ สาขาหรือต้องการติดต่อกับเรา
Cosmetic Image