เสียงจากรุ่นพี่
Kanatouch Wongga คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ให้อิสระถึงการแสดงออกถึงตัวตน ส่งเสริมให้มีความคิดแบบ Creative รวมถึงได้ Connection ต่างๆ มากมาย
วสวัตติ์ ศรีดัน คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
BUเป็นอีกครอบครัวหนึ่งสำหรับผม ที่มีทั้งเพื่อนที่ดี อาจารย์ที่ดี ให้ประสบการณ์ในชีวิตผมมากมายและทำให้ได้ค้นหาตัวเราเองว่าในอนาคตเราอยากทำอะไรอยู่ตลอดเวลา ขอบคุณอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาที่ดี ชี้แนะนำทางจนผมประสบความสำเร็จ
TANAPAT SUNTORNSALITKUL คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม - สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ
Hard work never killed anyone
Fadear Saiphia คณะนิเทศศาสตร์ - สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง
BU เป็นที่ที่เราได้ปล่อยไอเดียและเป็นตัวเองได้เต็มที่ อาจารย์สุดคูล เพื่อนๆ น่ารัก เรียนสนุกได้ลงมือทำจริงตลอด ประสบการณ์แน่นเว่อร์ ฟีลไม่ได้เก่งแต่เกิด แต่มาเจิดที่ BU ของแทร่! 🤩✨
สิตานันท์ จิตอารีย์รัตน์ คณะบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน
เรียนที่ BU ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน แต่ศึกษาการทำงานจริงแบบมืออาชีพ ได้เห็นการทำงานจริงจากองค์กรระดับประเทศ ในระหว่างเรียนได้ไปดูงานนอกสถานที่จากบริษัทที่ใฝ่ฝันอยากร่วมงาน และมีกิจกรรม Workshop มายมายจากตัวจริงในวงการที่มาให้ความรู้แบบจัดเต็ม
Chutikarn Ounhachoke คณะนิเทศศาสตร์ - สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการโฆษณาดิจิทัล)
หลักสูตรทันสมัย โลดแล่นในวงการโฆษณาได้แบบไม่อายใคร
Cosmetic Image
ก้าวเข้าสู่โลก
แห่งการเรียนรู้
ไปกับ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ไปกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ให้เราช่วยเลือกหลักสูตร คณะ สาขาหรือต้องการติดต่อกับเรา
Cosmetic Image