Campus Life

Facilities

สิ่งอำนวยความสะดวก — หอสมุดสุรัตน์โอสถานุเคราะห์
หอสมุดสุรัตน์โอสถานุเคราะห์
หอสมุดประจำมหาวิทยาลัย ให้บริการหนังสือมากมาย มีมุมพักผ่อน ห้องคุยงาน และพื้นที่กิจกรรมที่หลากหลาย

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
- ใช้บริการฟรี
- ใช้บัตรนักศึกษาจองบริการต่างๆ
สถานที่ตั้ง
อาคาร C6
เวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ - เสาร์
08:00 - 17:00 น.
Cosmetic Image
ก้าวเข้าสู่โลก
แห่งการเรียนรู้
ไปกับ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ไปกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ให้เราช่วยเลือกหลักสูตร คณะ สาขาหรือต้องการติดต่อกับเรา
Cosmetic Image