Campus Life

Facilities

สิ่งอำนวยความสะดวก — SAC (ศูนย์กิจกรรมนักศึกษา)
SAC (ศูนย์กิจกรรมนักศึกษา)
ตึกกิจกรรมสุดสร้างสรรค์

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
- ใช้บริการฟรี
- ใช้บัตร/รหัสนักศึกษาจองห้องคุยงาน
สถานที่ตั้ง
บริเวณด้านหลังอาคาร A5
เวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ - เสาร์
08:30-19:30 น.
Cosmetic Image
ก้าวเข้าสู่โลก
แห่งการเรียนรู้
ไปกับ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ไปกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ให้เราช่วยเลือกหลักสูตร คณะ สาขาหรือต้องการติดต่อกับเรา
Cosmetic Image