Imagine Lounge
เลานจ์หมีแพนด้าสุดชิค เต็มไปด้วยพื้นที่พักผ่อน พร้อมคาเฟ่ขนม เครื่องดื่ม ในบรรยากาศครีเอทีฟ

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
ใช้บริการฟรี
สถานที่ตั้ง
อาคาร A3 ชั้น 2
เวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์-วันเสาร์
08.30-17.00 น.
Cosmetic Image
ก้าวเข้าสู่โลก
แห่งการเรียนรู้
ไปกับ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ไปกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ให้เราช่วยเลือกหลักสูตร คณะ สาขาหรือต้องการติดต่อกับเรา
Cosmetic Image