ชมรมเชียร์
หากคุณเป็นคนที่มีความกล้าแสดงออกและอยากจะทำให้เกิดความทรงจำดีๆ โอกาสนั้นมาถึงแล้ว เด็กบียูคนไหนชอบแสดงออก ได้เจอเพื่อนๆอีกหลายๆคณะ อีกทั้งการได้ทำกิจกรรมในฐานะผู้นำเชียร์ไม่ว่าจะเป็นงานปฐมนิเทศ งานกีฬาและตามคณะ อย่าพลาด cheerclub bu

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
-
สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เวลาเปิดให้บริการ
-
-
-
Cosmetic Image
ก้าวเข้าสู่โลก
แห่งการเรียนรู้
ไปกับ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ไปกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ให้เราช่วยเลือกหลักสูตร คณะ สาขาหรือต้องการติดต่อกับเรา
Cosmetic Image