BUMP (Bangkok University Movie Productions)
ไม่ได้เรียนภาพยนตร์ก็สามารถทำหนังได้ BUMP (Bangkok University Movie Productions) เป็นชมรมทำหนังสั้นที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้มีโอกาสทำหนังเป็นของตัวเอง สำหรับใครที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านการทำหนัง ไม่ต้องกังวลไป เพราะทางชมรมมีการจัดกิจกรรม Workshop ให้นักศึกษา ได้เข้าร่วมและเรียนรู้เทคนิคการทำหนังตั้งแต่เบื้องต้นไปจนถึงการลงมือทำจริง นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการฉายหนัง แสดงผลงานของน้องๆ อีกด้วย ใครที่ชื่นชอบ หรือมีความหลงใหลอยากจะสร้างหนังสักเรื่อง ก็สามารถมาทำหนังเรื่องแรกให้เป็นจริงที่ชมรม Bump

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
-
สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เวลาเปิดให้บริการ
-
-
-
Cosmetic Image
ก้าวเข้าสู่โลก
แห่งการเรียนรู้
ไปกับ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ไปกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ให้เราช่วยเลือกหลักสูตร คณะ สาขาหรือต้องการติดต่อกับเรา
Cosmetic Image