ชมรมบาสเกตบอล
We are BU-FBA Basketball. ร่างกายที่แข็งแรง ช่วยให้เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น และมีความสุขมากขึ้น หากใครชื่นชอบการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาเป็นทีมอีกทั้งมีอาจารย์คอยให้คำแนะนำและฝึกไปพร้อมๆกัน

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
-
สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เวลาเปิดให้บริการ
-
-
-
Cosmetic Image
ก้าวเข้าสู่โลก
แห่งการเรียนรู้
ไปกับ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ไปกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ให้เราช่วยเลือกหลักสูตร คณะ สาขาหรือต้องการติดต่อกับเรา
Cosmetic Image