ชมรมวิทยุสมัครเล่น
ใครที่สนใจงานวิทยุสมัครเล่น หรือสนใจเกี่ยวกับคลื่นความถี่วิทยุการใช้งาน การสอบเป็นนักวิทยุสมัครเล่น ต้องเข้ามาอยู่ในชมรมนี้เลย เป็นอีกชมรมที่น่าสนใจจริงๆ และขอแอบกระซิบ เพิ่มเติมว่าปีนี้ทางชมรมมีกิจกรรมการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดับเพลิงขั้นพื้นฐานอีกด้วย

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
-
สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เวลาเปิดให้บริการ
-
-
-
Cosmetic Image
ก้าวเข้าสู่โลก
แห่งการเรียนรู้
ไปกับ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ไปกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ให้เราช่วยเลือกหลักสูตร คณะ สาขาหรือต้องการติดต่อกับเรา
Cosmetic Image