ชมรมโรทาแรคท์
เปิดโลกกิจกรรมสำหรับนักศึกษาที่ชื่นชอบการทำจิตอาสา ชมรมโรตาแรคท์พร้อมจะพานักศึกษาที่สนใจไปออกค่ายด้วยกัน มาร่วมสร้างความดีและเป็นจิตอาสา ถ้าอยากรู้ว่าโรตาแรคท์มีดีที่อะไร ทำประโยชน์อะไรให้กับสังคมบ้าง ก็เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสมัครเข้าชมรมได้เลย

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
-
สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เวลาเปิดให้บริการ
-
-
-
Cosmetic Image
ก้าวเข้าสู่โลก
แห่งการเรียนรู้
ไปกับ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ไปกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ให้เราช่วยเลือกหลักสูตร คณะ สาขาหรือต้องการติดต่อกับเรา
Cosmetic Image