ชมรมปฐกถาและโต้วาที
ใครที่ช่างเม้าท์ ช่างพูด แล้วอยากอัปเกรดการพูดให้ดูมีสกิล ต้องมาเจอกันที่นี่ ชมรมที่จะทำให้เด็กบียูเป็นนักพูดมืออาชีพ เป็นพิธีกร ผู้ดำเนินรายการ และนักโต้วาที นอกจากนี้ยังมีการสอนทักษะการพูด มารยาทไทย รวมไปถึงการพัฒนาบุคลิกภาพอีกด้วย

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
-
สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เวลาเปิดให้บริการ
-
-
-
Cosmetic Image
ก้าวเข้าสู่โลก
แห่งการเรียนรู้
ไปกับ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ไปกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ให้เราช่วยเลือกหลักสูตร คณะ สาขาหรือต้องการติดต่อกับเรา
Cosmetic Image