ชมรมถ่ายภาพ
ชมรมนี้เราจะได้พบปะกับเพื่อน ๆ นักศึกษา ที่ชื่นชอบถ่ายภาพเหมือนกัน ซึ่งในชมรมนี้เองจะมีสอนเทคนิคการถ่ายภาพ และการออกทริปไปถ่ายภาพตามสถานที่ต่างๆ นอกจากนี้ผลงานการถ่ายภาพต่าง ๆ ก็จะได้จัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่ายอีกด้วย เรียกได้ว่าใครที่ชอบเล่นกล้อง ชอบถ่ายรูป ห้ามพลาดชมรมนี้เลย

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
-
สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เวลาเปิดให้บริการ
-
-
-
Cosmetic Image
ก้าวเข้าสู่โลก
แห่งการเรียนรู้
ไปกับ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ไปกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ให้เราช่วยเลือกหลักสูตร คณะ สาขาหรือต้องการติดต่อกับเรา
Cosmetic Image