ชมรมการตลาด
ไม่จำเป็นต้องเรียนบริหาร ก็รู้เรื่องการตลาดได้ เพราะชมรมการตลาด จะสอนทุกคนให้รู้ลึกถึงหลักกลยุทธ์การตลาดที่จำเป็นในการทำงานจริง มีรุ่นพี่ใจดีคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด #การตลาดง่ายนิดเดียว

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
-
สถานที่ตั้ง
-
เวลาเปิดให้บริการ
-
-
-
Cosmetic Image
ก้าวเข้าสู่โลก
แห่งการเรียนรู้
ไปกับ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ไปกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ให้เราช่วยเลือกหลักสูตร คณะ สาขาหรือต้องการติดต่อกับเรา
Cosmetic Image