คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ

Partner

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ — พันธมิตร — Macquarie University
Macquarie University
ความร่วมมือต่างประเทศ
MOU
ร่วมมือกับ: คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ, หลักสูตรนานาชาติ

Exchange programs such as double degrees and top-up degrees

  • Bachelor of Business Administration in Marketing 
  • Bachelor of Business Administration in Entrepreneurship 
  • Bachelor of Communication Arts in Innovative Media Production
แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที