เรียนจีนได้มากกว่าจีน ที่หลักสูตรนานาชาติจีน ม.กรุงเทพ

 

ยุคนี้บอกเลยว่าจีนมาแรง เรียนจีนที่ได้มากกว่าแค่ภาษา รอบรู้เรื่องวัฒนธรรม เรียนลึกให้รู้จริงในธุรกิจจีนในโลกยุคใหม่ มาเรียนภาษาจีนแบบสนุกและมีความรู้ทันยุคทันสมัย ช่วยเพิ่มโอกาสการทำธุรกิจ เจาะตลาดจีนได้ตรงเป้า กับหลักสูตรนานาชาติจีน ใครไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนก็สามารถสมัครเรียนได้ เพราะมีคอร์สปรับพื้นฐานจัดให้ #เรียนจีนปั๊บเงินอัพแน่ #จีนการค้าระหว่างประเทศ #จีนการท่องเที่ยว

 

ทำไมเราต้องให้ความสำคัญกับจีน เรียนภาษาจีนได้อะไร? ไม่เพียงแค่โลกที่มีเปลี่ยนแปลง ภาษาก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน และปัจจุบันภาษาที่มีการเติบโตและจำนวนประชากรมากอันดับต้นๆ คือ ภาษาจีน เพราะประเทศจีน มีจำนวนประชากรถึงหนึ่งพันล้านคน และเศรษฐกิจจีนมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

มีคอร์สปรับพื้นฐานภาษาจีน

เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเรียนภาษาจีน แต่ไม่มีพื้นฐานสามารถเริ่มเรียนไปพร้อมกันกับเพื่อนๆ ได้ เพราะที่ ม.กรุงเทพ มีวิชาปรับพื้นฐานให้นักศึกษาทุกคน หลักสูตรปรับพื้นฐานทางภาษาเสริมสร้างภาษาจีน ทั้ง 4 ด้าน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการวัดระดับภาษาจีนสากล (HSK) สร้างความเข้มแข็งภาษาจีนเฉพาะทาง หากใครมีผลการสอบ HSK ระดับ 3 ก็สามารถนำมายื่นประกอบการสมัครได้เลย 

 

 

 

 

 

 

 

เรียนรู้จากการทำธุรกิจจริง กับพันธมิตรกับตัวจริง

พร้อมมอบทักษะและความรู้ให้กับนักศึกษาอย่างเต็มที่ หลักสูตรนานาชาติจีนได้รับความร่วมมือจากบริษัทชั้นนำ โครงการภาษาและวัฒนธรรมจีน โครงการศึกษาดูงานในประเทศจีน พันธมิตรภาคธุรกิจในการให้โจทย์ เรียนรู้ และโครงการ

วิทยากรพิเศษจากภาคอุตสาหกรรมธุรกิจ ศูนย์เรียนรู้และงานวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน ศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน HSK มาเป็นพันธมิตรในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน ที่ตอบโจทย์โลกการทำงานจริง พัฒนาความสามารถของนักศึกษาอย่างเต็มที่ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้และสร้างคอนเน็คชั่น

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยจีน

มีโครงการพิเศษได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยในประเทศจีน ได้รับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ พร้อมประกาศนียบัตรรับรองการเรียนภาษาที่จีน ประสบการณ์จัดเต็มด้วยคุณภาพที่คุ้มกว่าไปสมัครเรียนเองโดยตรง โดยจะต้องได้ผลวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 5 ก่อนจะสมัครไปเรียนโครงการนี้

 

  • ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  สามารถเลือกโปรแกรม 2+2 เรียน ม.กรุงเทพ 2 ปี เรียนที่มหาวิทยาลัยชั้นนำ ประเทศจีน  2 ปี 

 

  • ธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม สามารถเลือกโปรแกรม 3+1 เรียน ม.กรุงเทพ 3  ปี เรียนที่มหาวิทยาลัยชั้นนำ ประเทศจีน 1 ปี 

 

นอกจากนี้ เงื่อนไขในการเรียนจบที่ประเทศจีนก็ยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่จีนด้วยค่ะ เช่น การเขียนวิทยานิพนธ์ การสอบวัดความรู้ภาษาจีน เป็นต้นค่ะ ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ทางคณะจะแจ้งให้นักศึกษาทราบ

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียนภาษาจีนเฉพาะทาง 

การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เรียนภาษาจีนอย่างไรให้ไม่น่าเบื่อ สร้างความเข้มแข็งภาษาจีนเฉพาะทาง เรียนแล้วนำไปใช้ได้จริง มีให้เลือกเรียนทั้งสาขาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ และสาขาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและโรงแรม โดยปี 1-2 เรียน วิชาจีน พื้นฐานฟังพูดอ่านเขียน วิชาอังกฤษ และศึกษาทั่วไป  ปี 3-4 เรียนภาษาจีนแยกตามเอก เน้นภาษาจีน และเนื้อหาธุรกิจ สามารถเลือกเอกได้ตอนสมัครเรียน หรือเลือกตอนปี 2 

 

  • ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักสูตรนี้เราเน้นสอนให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาจีนในแวดวงธุรกิจ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำธุรกิจกับจีนและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้วัฒนธรรมทางธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค 

 

  • ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ได้เรียนรู้ภาษาจีนในธุรกิจจริง การแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีน เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีนเพื่อตอบโจทย์ทางด้านการบริการให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

มีโอกาสเรียนจบ 3 ปีครึ่ง 

หลักสูตรที่สามารถเลือกได้ สามารถเรียนจบได้ภายใน 3 ปีครึ่ง โดยเรียนตามหลักสูตรตามแผนที่คณะจัดให้ มีโอกาสได้เข้าไปฝึกงานตั้งแต่ยังเรียน นอกจากได้ฝึกภาษา มีรายได้ และยังได้เรียนรู้การทำงานในสถานการณ์จริง เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การทำงานจริง รับรองได้เลยว่าจบออกไปโปรไฟล์ดีแน่นอน

#ได้งานก่อนจบ #มีรายได้ระหว่างเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพิ่มโอกาสการทำงานต่างประเทศ ด้วยทักษะธุรกิจและภาษาจีน 

สำหรับกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ จะมีเพิ่มมากขึ้นในแต่ละชั้นปี และวิชาทั้งหมดในคณะจะมีการใช้ภาษาจีนมากกว่า 80% นอกจากเรียนภาษาจีนแล้ว ยังมีเรียนวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง พฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีน เสริมทักษะให้รู้ลึก รู้จริง เพื่อรองรับการทำงานในอนาคต โครงการเสริมหลักสูตรเรียนภาษาและดูงานประเทศจีน เพื่อเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ได้ประสบการณ์จากเจ้าของภาษา สัมผัสวัฒนธรรม ความทันสมัยของประเทศจีน ยังสามารถเทียบโอนเป็นรายวิชาได้อีกด้วย ยังมีกิจกรรมดูงานนอกสถานที่และกิจกรรม Workshop อีกมากมาย กับวิทยากรพิเศษจากภาคอุตสาหกรรมธุรกิจ  ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมไทย-จีน สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการประกอบอาชีพ

 

 

 

  • แหล่งที่มา: หลักสูตรนานาชาติจีน
  • อัพเดทล่าสุด : 15 มกราคม 2564, 22:44:52 น.