เด็กศิลปกรรมฯ กวาดรางวัลดีไซน์ลายสร้างสรรค์


2022-11-30   435 อ่านแล้ว

 

        ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยจากโครงการประกวดออกแบบกล่องน้ำดื่ม ซี.พี.แลนด์ ภายใต้คอนเซ็บต์ “Accessible Communities For Life” จัดโดยบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) (C.P.Land Property) นักศึกษาได้ลงมือทำงานจริงจากโจทย์ผ่านในรายวิชา CD161 History of Art and Design และส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันเพื่อชิงรางวัลกับนักศึกษาต่างสถาบันและบุคคลทั่วไป

 

 

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

น.ส. สุรางคนา  วงษ์ทา

น.ส. วิภวานี  ชวนานนท์

นาย นพกร  คีรีรักษ์วัฒนา

น.ส. วีธรา  เจนเชี่ยวชาญ

น.ส. ฐิติมาภรณ์  สิงห์โขด

นาย กิตติพงศ์  รอดไม้

น.ส. ปิ่นสุดา  เหล่าสูงเนิน

น.ส. ภัทราภรณ์  พราหมณ์วงศ์

 

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย

นาย กฤตวัฒน์  พิพิธวีรนันท์

น.ส. สิริมา  มาฆะมาส

น.ส. ธิดานัด  ชัยโคตร

น.ส. ชุติกาญจน์  ชื่นสุขพากเพียร

นาย อิทธิพร  ประชาพรสุข

น.ส. นรกร  เกษมสุทธิกุล

นาย ทวีศักดิ์  อารักษ์บุญสุขี

นาย ภูวเดช  กิจดำรงชัย

น.ส. พิชชาพร  ปลั่งกลาง

น.ส. ปราณฟ้า  ฟ้าประทานชัย

น.ส. อารียา  หาญกุล

นาย ธนภัทร  เบญจมโภไคย

นาย กฤษฎาพล  เปรี่ยมตราชู

นาย ปฐวีกานต์  อริทัตชัย

น.ส. หรรษธร  ทับสี

น.ส. กัณยารัตน์  คงมาก

นาย มหรรณพ  ดวงสุวรรณ

 

 

        ชวนมาอ่าน 2 สาวตัวแทนเพื่อนๆ ที่ได้รับรางวัล น.ส.ปิ่นสุดา  เหล่าสูงเนิน และ น.ส.วิภวานี  ชวนานนท์ เล่าถึงผลงานและโจทย์ที่ได้รับ

1 อาทิตย์อะไรก็เกิดขึ้นได้

        “จากการได้รับโจทย์มีเวลาเพียง 1 อาทิตย์ที่ทุกคนต้องแยกย้ายคิดวิเคราะห์และตีโจทย์จากการออกแบบผลิตภัณฑ์งานนี้ทั้งสนุกและตื่นเต้นกับเวลาที่กระชั้นชิดและลุ้นว่าผลงานของพวกเราจะเป็นที่ถูกใจไหม”

 

 

รางวัลคือของแถม ประสบการณ์คือกำไร

        “ผลงานเดี่ยวชิ้นแรกที่ทำให้ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานทั้งหมด ตั้งแต่วิธีคิดตีโจทย์ให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ การออกแบบที่ต้องสื่อสารออกมาให้ตอบธีมของงาน ทุกกระบวนการล้วนต้องผ่านการคิดเพื่อให้ตกผลึกผลงานการออกแบบที่สร้างสรรค์ พวกเราโชคดีที่ได้เข้าร่วมโครงดีๆ แบบนี้จากในห้องเรียนซึ่งเป็นประสบการณ์จริงที่ได้ลงมือทำในสนามจริง”

        ผลงานการออกแบบทั้งหมดได้รับการดูแลและแนะนำโดย ดร.สรัล  ตั้งตรงสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาประจำวิชา