เด็กมนุษย์ฯ ยกทีมคว้ารองชนะเลิศประดิษฐ์บายศรีเฉลิมพระเกียรติ


2022-10-10   373 อ่านแล้ว

 

        ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดประดิษฐ์บายศรีเฉลิมพระเกียรติ (ประเภทสถาบันการศึกษา) พร้อมรับถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเงินรางวัล 7,000 บาท

 

 

น.ส. มัณฑนา  พลอยขาว ภาควิชาการจัดการการโรงแรม ชั้นปีที่ 3

น.ส. นัฏฐนิชา  มณฑาลพ ภาควิชาการจัดการการโรงแรม ชั้นปีที่ 3

น.ส. ลักษิกา  พนรัญชน์ ภาควิชาการจัดการการโรงแรม ชั้นปีที่ 3

น.ส. นริศรา  แสงเทียนมงคล ภาควิชาการจัดการการโรงแรม ชั้นปีที่ 4

น.ส. พรลภัส  คงเหลือง ภาควิชาการจัดการการโรงแรม ชั้นปีที่ 4

น.ส. สุวฤดี  จันทาทอง  ภาควิชาการจัดการการโรงแรม ชั้นปีที่ 4

นาย คมกริช  ธิวงศ์น้อย ภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน ชั้นปีที่ 4

 

 

        โดยมีอาจารย์โกสินทร์  ประสานเกลียว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมทีมและฝึกซ้อม ในการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มและพานบายศรีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย สถาบันศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ