รวมรางวัลการันตีฝีมือเด็กสถาปัตย์ฯ ที่สุดคุณภาพและความสำเร็จ


2022-07-20   301 อ่านแล้ว

 

        ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทุกท่านที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประกวดการออกแบบของหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 8 ชิ้น

        นายพิศวัสต์  โพธิ์จันทร นายณัฐภัทร  ศรีวุ่น และนายเศรษฐพงศ์  ใจหาญ นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม รับรางวัล Award of Excellence for Student Design Challenge to School of Architecture, Bangkok University จากการประกวด IAUD International Design Award 2021 ชื่อผลงาน Imprisonment without Incarceration จัดโดย International Association for Universal Design

 

 

 

        นายกิตติชัย  เทียบเพีย นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท จากการประกวด Alliance Laundromat Design Contest 2021 เจ้าของผลงาน FORESTOPIA จัดโดย Alliance Laundry System และเข้ารอบ 40 ทีมสุดท้ายจากการประกวด MT Design Award 2022 ชื่อผลงาน Sliptech จัดโดย บริษัท โมเดิร์นเทจ จำกัด

 

 


 

 

 

        นายชุติพล  น้ำทิพย์ นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท จากการประกวด Alliance Laundromat Design Contest 2021 ชื่อผลงาน CATALYST จัดโดย Alliance Laundry System

 

 

 

        นายธนาทิพย์  เหมรักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เข้ารอบ 40 ทีมสุดท้ายจากการประกวด MT Design Award 2022 ชื่อผลงาน Expandhouse จัดโดย บริษัท โมเดิร์นเทจ จำกัด

 


 

 

 

        นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ทีม BU_V เข้ารอบชิงชนะเลิศ 5 ทีมสุดท้าย พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท จากโครงการประกวดแนวคิดการออกแบบ The Landmark Rangsit "ปทุมธานีเมืองแห่งสายน้ำจากพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 5" จัดโดย เทศบาลนครรังสิต อบจ.ปทุมธานี และภาคีเครือข่ายเอกชนฯ โดยมี ผศ.สุชน  ยิ้มรัตนบวร และผศ.ปรีชญะ  โรจน์ฤดากร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

       สมาชิกในทีม นายนภสินธุ์  จิระฐิติ นายณภัทร  ฉัตรเฉลิมกิจ นายปุณยวีร์  อังกูรเจริญวงศ์  นายวรุณ  เผือกพิบูลย์ นายวฤทธิ์  สุขนุกูล  

 

 

        นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ทีม BU_CV5 เข้ารอบชิงชนะเลิศ 5 ทีมสุดท้าย พร้อมรับทุนการศึกษา 20,000 บาท จากโครงการประกวดแนวคิดการออกแบบ The Landmark Rangsit "ปทุมธานีเมืองแห่งสายน้ำจากพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 5" จัดโดย เทศบาลนครรังสิต อบจ.ปทุมธานี และภาคีเครือข่ายเอกชนฯ โดยมีผศ.สุชน  ยิ้มรัตนบวร และผศ.ปรีชญะ โรจน์ฤดากร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

       สมาชิกในทีม นายกิตติชัย  เทียบเพีย นายธนาทิพย์  เหมรักษ์ นายชนประภู  นัดหมาย  นายชุติพล  น้ำทิพย์ นายอภิปรัชญ์ มะราช 

 

 

        นายนิอิลเลียส กูจิ ศิษย์เก่าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม รับรางวัลชมเชย จากการประกวด SclueScope Design Award 2021 “The Sustainability of Coated Steel Buildings Design Contest” เจ้าของผลงาน AIR RE SPACE จัดโดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับ บริษัท เอ็นเอส บูลสโคป (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

       Pattaramas Sriwisutthikul ศิษย์เก่าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน รับรางวัล Winner (Residential Interior Show Home)  จากการประกวด Asia Pacific Property Awards 2021-2022 ชื่อผลงาน Patta Ville Show Home จัดโดย LIXIL Water Technology, Asia Pacific ผู้สนับสนุน อเมริกันสแตนดาร์ด (American Standard) และ โกรเฮ่ (GROHE)