เด็กมนุษย์ฯ Eng รวมพลัง คว้ารางวัลสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ


2022-06-10   378 อ่านแล้ว

 

       ขอแสดงความยินดีกับนางสาวแก้วตา แย้มชื่น (แนน) และนางสาวสิริวิมล ไชยธงรัตน์ (มิ้ง) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน DRU English Speech Contest 2022 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาท้องถิ่นในยุค Next Normal”

 

การแข่งขันสุดท้าท้าย

         การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์แค่ได้ยินชื่อก็ดูเป็นเรื่องยาก แต่สองสาวเพื่อนสนิทจับมือรวมพลังแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษด้วยกันเป็นครั้งแรก “ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันต้องผ่านการคัดเลือกจากอาจารย์ให้มาเป็นตัวแทนในการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งไม่ง่ายเลย เพราะนอกจากต้องใช้ภาษาอังกฤษแล้วยังต้องศึกษาหาข้อมูลในหัวข้อที่ดูจะไกลตัวอีกด้วย”

 

มองเห็นปัญหา พัฒนาได้จริง                                        

       “เรามองเห็นปัญหาสังคมในเรื่องเข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่เท่าเทียมกัน ทำให้คนในชุมชนปรับตัวเข้ากับยุค Next Normal ได้ลำบาก ซึ่งปัญหาที่พบเกิดจากการขาดงบประมาณ ขาดความรู้ในการใช้สื่อเทคโนโลยี สอดคล้องกับทางมหาวิทยาลัยมีโครงการ AIESEC เป็นโครงการให้อาสาสมัครที่เป็นเยาวชนมาให้ความรู้แก่ชุมชน เราสามารถนำมาเป็นต้นแบบได้ โดยเปลี่ยนจากการสอนภาษาอังกฤษเป็นการสอนความรู้ทางด้านเทคโนโลยีให้คนในชุมชนแทน นอกจากชุมชนจะได้ความรู้แล้ว นักศึกษายังได้รับประสบการณ์และปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อสังคมอีกด้วย”

 

      “การฝึกภาษาอังกฤษ คือ พยายามนำตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่เราต้องใช้ภาษาอังกฤษจริงๆ พยายามสื่อสารออกมาก่อนและปรับการพูดแต่ละครั้งให้ถูกต้อง ไม่ต้องกังวลว่าจะพูดผิด เพราะหัวใจหลักคือการสื่อสารที่เข้าใจกันมากกว่า”

 

จุดแข็งชนะใจกรรมการ

       “ทีมอื่นที่เข้าร่วมการแข่งขันมีแต่ทีมเก่งๆ แต่จุดแข็งที่ทำให้เราได้รางวัล คือ การค้นคว้าข้อมูล โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษาของต่างประเทศที่ทำได้จริง ทำให้หัวข้อของเรามีน้ำหนักและน่าเชื่อถือ”

 

 

2 หัวใจรวมเป็น 1 เดียว

       “การแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นการแข่งขันใหญ่ของเราทั้งคู่ แต่ถึงอย่างนั้นพอเราได้มาร่วมทีมเดียวกันก็รู้สึกอุ่นใจในการแข่งขันมากขึ้น การทำงานเป็นทีมอาจจะต้องมีการปรับตัวในการทำงานบ้าง แต่อย่างน้อยเราก็มีคนสนับสนุน มีคนเห็นข้อผิดพลาดที่เรามองข้ามไป ทำให้การแข่งขันในครั้งนี้ของเราประสบความสำเร็จ”