ทำไมควรเรียนการวางแผนการเงินและการลงทุน สาขามาแรงที่น่าเรียนในยุค New Normal


2020-07-01   6534 อ่านแล้ว

 

ถึงแม้จะเกิดวิกฤติต่างๆ แต่การเงินการลงทุนจะไม่มีวันหายไปไหน ยิ่งเกิดวิกฤติ ยิ่งจำเป็นต้องมีทักษะการวางแผนการเงิน อาชีพนักวางแผนการเงินจึงเป็นอาชีพมาแรง และเป็นอาชีพที่ตลาดงานต้องการเป็นอย่างมาก #การวางแผนการเงินและการลงทุน หลักสูตรที่ทันสมัยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเงินชั้นนำในการพัฒนาหลักสูตร เรียนรู้ทักษะการวางแผนการเงินรอบด้าน เข้าใจทิศทางการลงทุนอย่างครบวงจร สามารถสอบใบอนุญาตวิชาชีพ CFP ได้ตั้งแต่ตอนเรียนเลย  #BUFIP #เรียนจริงลงทุนจริง

รายละเอียดหลักสูตร : คลิก

 


New Normal การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนในการใช้ชีวิตประจำวัน เป็นความปกติในรูปแบบใหม่จากการเกิดผลกระทบครั้งใหญ่ เช่น สถานการณ์ COVID-19 ที่ได้ส่งผลกระทบไปยังภาคส่วนต่างๆ มากมาย จาก New Normal ที่เกิดขึ้น ทำให้ด้านการวางแผนการเงินและลงทุน มีผู้คนให้ความสำคัญในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรที่เน้นด้านการเป็นนักวางแผนการเงินโดยเฉพาะ

หลายคนคิดว่าหากเรียนการเงินต้องเก่งตัวเลข หรือเก่งคณิตศาสตร์ แต่การเรียนรู้แบบยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมทันสมัยช่วยคำนวณ ไม่ต้องกังวลเลย เด็กสายวิทย์ สายศิลป์ สายไหนก็เรียนได้ เพราะเราเรียนปฏิบัติจริง สอนให้คิด วิเคราะห์ และเข้าใจทิศทางการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ ม.กรุงเทพ เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวที่เปิดสอนหลักสูตรการวางแผนการเงินและการลงทุน ( Financial and Investment Planning)  หลักสูตรปริญญาตรีที่ได้รับการรองรับจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ได้รับการร่วมมือในการร่างหลักสูตรกับสถาบันการเงินชั้นนำและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์จริงและมีชื่อเสียงในภาคธุรกิจการเงินด้วย

 

 

 

 

 

 

 

พร้อมสอบใบอนุญาต CFP ระหว่างเรียน ได้เปรียบในการทำงาน สามารถทำงานได้ทุกที่ทั่วโลก

มีการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP ( Certified Financial Planner )  เนื่องจากเป็นใบอนุญาตที่ได้รับมาตรฐานสากล สามารถทำงานได้ทุกที่ทั่วโลก สนับสนุนให้นักศึกษาสอบใบประกอบวิชาชีพโดยมีรุ่นพี่สามารถสอบผ่าน CFP Module 1 ตั้งแต่ยังเรียนปี 2  เพราะหลักสูตรนี้สร้างมาจากหลักสูตร CFP โดยนำเอาชุดวิชาทั้ง 6 วิชาของ CFP มาสร้างเป็นหลักสูตรปริญญาตรี และ ม.กรุงเทพ เป็นมหาวิทยาลัยเดียว ที่ได้รับยกเว้นการอบรม สามารถสอบ CFP ได้เลย (บุคคลทั่วไปต้องจ่ายค่าอบรม 10,000 บาท / 1 Module และต้องผ่านการอบรม Module ละ 24 ชั่วโมง ก่อนจึงจะมีสิทธิ์สอบ) ทำให้นักศึกษาที่ได้เรียนหลักสูตรนี้ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายไปได้ 60,000 บาทเลย

 

 

 

 

 

 

 

เน้นการเงินส่วนบุคคล เข้าใจการเงินและการลงทุนครบวงจร

ได้เรียนรู้การบริหารเงินลงทุนให้ประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมายของบุคคล เช่น หุ้น กองทุนรวม พันธบัตร ตราสารหนี้ หุ้นกู้ ด้านการวางแผน ได้เรียนรู้จัดสรรเงินทุนให้ได้ผลตอบแทนสูงในความเสี่ยงที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เช่น ตั้งแต่การทำแผนการเงินเพื่อสร้างความมั่นคง การวางแผนประกัน/แผนเกษียณ การวางแผนภาษี การวางแผนมรดก เรียนจบไปทำงานได้หลากหลาย เพราะมีทักษะด้านวางแผนการเงินและการลงทุนเป็นจุดแข็ง สามารถที่เกี่ยวกับการเงินและการลงทุนได้ทุกสาขาอาชีพ

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สร้างความสำเร็จในสายอาชีพได้

มีโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และมีการเตรียมความพร้อมสอบ TOEIC ที่จัดพิเศษขึ้นเฉพาะสำหรับนักศึกษาสาขาการวางแผนการเงินและการลงทุนเท่านั้น เพื่อสร้างนักวางแผนการเงินและการลงทุนแบบมืออาชีพ พร้อมทำงานในระดับสากลได้อย่างเต็มตัว มีการอบรมทักษะและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เข้มข้น เทคนิคที่เสริมทักษะการนำเสนอให้ดูน่าสนใจ และการพัฒนาบุคลิกภาพ พร้อมโอกาสให้ฝึกงานจริงกับสถาบันการเงินชั้นนำ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งานที่มากขึ้น