เด็กบัญชียกทีมคว้ารางวัลแผนธุรกิจชุมชนต้นแบบ


2019-10-22   1049 อ่านแล้ว

 

       นายกล้าณรงค์  ประทุมลัย นางสาวกรกนก  ภู่ศิริวัฒน์ นางสาวอมรรัตน์  ตุกวุ่น และนายวิชยุตม์  จิตรวงษ์ตระกูล นักศึกษาคณะบัญชี รับรางวัลชมเชยจากการนำเสนอแผนงานธุรกิจของชุมชนต้นแบบหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านคีรีวัน จังหวัดนครนายก พร้อมทั้งนี้ นางสาวกรกนก  ภู่ศิริวัฒน์ รับรางวัล Miss Popular Vote จากการประกวดดาวเดือนในโครงการค่ายภาษี RD Camp ตอน ชุมชนนิยมค้าออนไลน์ หลังได้รับคัดเลือกจาก 40 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จัดโดย กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก