ยกนิ้วให้เด็กมนุษย์ฯ กวาด 12 รางวัลการแข่งขันทำอาหารระดับนานาชาติ (TICC)


2023-09-06   163 อ่านแล้ว

 

        นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม และสาขาวิชา Culinary Arts and Design (CDI) คว้า 12 รางวัลการแข่งขัน Thailand’s 27th  International Culinary Cup 2023 (TICC) ในงาน Food & Hospitality Thailand 2023 จัดโดย สมาคมเชฟประเทศไทย (Thailand Chefs Association) ภายใต้การรับรองโดย World Association of Chefs Societies (World Chefs)

 

ประเภท Modern Thai Cuisine by Chaitip (Individual)

 

 

รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal)

นางสาว แก้วประกาย  ต้นสุข  สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

 

 

รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal)

นางสาว อาทิตยา  พรวศิน  สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

 

 

รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal)

นางสาว เมนิลา  ผลโยม สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

 

 

รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal)

นาย อภิเดช  พินิจภาระ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

 

 

รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal)

นาย ศุภวิชญ์  มีวาสนา สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

 

 

รางวัลชมเชย (Diploma)

นางสาว พิชชากร  พืชเพ็ญ สาขาวิชา Culinary Arts and Design (CDI)

 

ประเภท Duck Main Course by BR Group (Individual)

 

 

รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal)

นางสาว จิรัฎฐ์  ดิษยคุณานนท์ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

 

 

รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal)

นางสาว ธนาภรณ์  กอสุนทร สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

 

ประเภท Free style Main Course Cooking Contest (Individual)

 

 

รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal)

นางสาว ปนัดดา  ทองประเสริฐ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

 

 

รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal)

นางสาว ณัชชา  อัมพะวัน สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

 

 

รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal)

นางสาว วรากร  บริเวณไพศาล สาขาวิชา Culinary Arts and Design (CDI)

 

 

รางวัลชมเชย (Diploma)

นาวสาว ลัดดาวรรณ  รัตนกิตติ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

 

        ในการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้มีอาจารย์ โกสินทร์  ประสานเกลียว ภาควิชาการจัดการการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและฝึกซ้อม