ปฏิทินการศึกษา
ปฏิทินการศึกษา

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 – ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
 

หรือ ดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิก

(ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2565)

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 – ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

หรือ ดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิก

(ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565)