มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปฏิทินการศึกษา
ปฏิทินการศึกษา

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 – ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

กำหนดการ
ภาคการศึกษาที่ 1/2561
ภาคการศึกษาที่ 2/2561
ภาคฤดูร้อน/2561
  ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต (URSA ONLINE)
  25 มิ.ย. 61 เป็นต้นไป
29 ต.ค. 61 เป็นต้นไป
  26 มี.ค. 62 เป็นต้นไป
 
  ลงทะเบียนเรียนออนไลน์แบบกลุ่ม
  26 - 28 มิ.ย. 61
กำหนดชำระเงินภายในวันที่ 7 ก.ค. 61
31 ต.ค. - 2 พ.ย. 61
กำหนดชำระเงิน - รอประกาศ
28 - 29 มี.ค. 62
กำหนดชำระเงิน - รอประกาศ
  ลงทะเบียนเรียนออนไลน์รายบุคคล
เซตวิชา
  11 – 13 ก.ค. 61
  13 – 15 พ.ย. 61
 18 - 19 เม.ย. 62
รายวิชา
  17 – 26 ก.ค. 61
  20 – 29 พ.ย. 61
  23 เม.ย. – 2 พ.ค. 62
  กำหนดชำระเงิน - ลงทะเบียนเรียนออนไลน์รายบุคคล
  1 ส.ค. 61
  รอประกาศ
  รอประกาศ
  เปิดภาคเรียน
  20 ส.ค. 61
  14 ม.ค. 62
  17 มิ.ย. 62
  ลงทะเบียนเพิ่ม – ลดวิชา
  21 – 24 ส.ค. 61
  15 – 18 ม.ค. 62
  18 – 21 มิ.ย. 62

 ลงทะเบียนเรียนล่าช้า (ชำระค่าปรับ)

 สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนแบบกลุ่ม/ออนไลน์ หรือลงทะเบียนแล้วไม่ชำระเงิน

21 – 24 ส.ค. 61 15 – 18 ม.ค. 62 18 – 21 มิ.ย. 62
  วันสุดท้ายของการแจ้งลาพักการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียน)
  18 ก.ย. 61
  12 ก.พ. 62
  16 ก.ค. 62 (เฉพาะนักศึกษาภาคพิเศษ)
  แจ้งจบการศึกษาประจำภาค
  20 ส.ค. – 12 ต.ค. 61
  14 ม.ค. – 8 มี.ค. 62
  17 มิ.ย. – 17 ก.ค. 62
  ย้ายคณะ – ภาควิชา
  17 – 21 ก.ย. 61
  18 – 22 ก.พ. 62
  24 – 28 มิ.ย. 62
  ย้ายรอบ
  ระยะเวลากลางภาค
  8 – 12 ต.ค. 61
  4 - 8 มี.ค. 62
  เพิกถอนวิชาทางอินเทอร์เน็ต (สำหรับวิชาภาคปกติ)
  29 ต.ค. – 2 ธ.ค. 61
  25 มี.ค. – 28 เม.ย. 62
  29 ก.ค. – 4 ส.ค. 62
  เพิกถอนวิชา (สำหรับวิชาภาคพิเศษ) *เพิกถอนที่แผนกทะเบียน*
  บล็อกคอร์สที่ 1
  27 ส.ค. – 12 ต.ค. 61
  21 ม.ค. – 8 มี.ค. 62
  25 มิ.ย. – 9 ส.ค. 62
  บล็อกคอร์สที่ 2
  27 ส.ค. – 7 ธ.ค. 61
  21 ม.ค. – 10 พ.ค. 62
  ระยะเวลาปลายภาค (สำหรับวิชาภาคปกติ)
  3 – 7 ธ.ค. 61
  6 – 10 พ.ค. 62
  5 – 9 ส.ค. 62
  ระยะเวลาปลายภาค (สำหรับวิชาภาคพิเศษ)
  บล็อกคอร์สที่ 1
  14 ต.ค. 61
  9 – 10 มี.ค. 62
  10 – 11 ส.ค. 62
  บล็อกคอร์สที่ 2
  8 – 9 ธ.ค. 61
  11 – 12 พ.ค. 62
  วันปิดภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
  8 ธ.ค. 61
  11 พ.ค. 62
  10 ส.ค. 62
  วันปิดภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ)   10 ธ.ค. 61   13 พ.ค. 62 12 ส.ค. 62

 

หรือ ดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิก

 

 

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2561