พันธมิตรทางการศึกษา

 

ก้าวไกลได้ ด้วยความร่วมมือ… มหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงให้ความสำคัญกับการร่วมมือกับทุกองค์กรจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรรัฐบาลและเอกชน เพื่อพัฒนา ศักยภาพการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมประกวดโครงการออกแบบต่างๆ ออกบูธแสดง

นวัตกรรมทางวิชาการและเทคโนโลยี ตามนิทรรศการที่ภาครัฐ และเอกชนจัดขึ้น รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้องค์กรที่สนใจ เข้าชมมหาวิทยาลัย เพื่อนำองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยไปปรับใช้และ พัฒนาองค์กรในด้านการศึกษาและภาคส่วนอื่นๆ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ผนวกกับจิตวิญญาณความเป็นเจ้าของธุรกิจ ไม่เพียงแค่เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่มหาวิทยาลัยกรุงเทพยังร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ในการร่วมมือพัฒนาหลักสูตรของเราให้มีความเป็นสากล เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปศึกษา ดูงาน ฝึกงาน ทำงานจริงในต่างประเทศ ที่มีความชำนาญในอุตสาหกรรมนั้นๆ มุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่น เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้หลากหลาย ไปประยุกต์ใช้เพื่อความสำเร็จระดับนานาชาติในอนาคต

มหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมมือกับภาคธุรกิจและเอกชนชั้นนำมากมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ร่วมสมัยเหมาะกับความต้องการของตลาดรวมถึงเพื่อ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการฝึกงานสหกิจกับองค์กรชั้นนำ เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทำงานแบบมืออาชีพและเตรียมความ พร้อมก่อนก้าวสู่โลกการทำงานหรือ การเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคต อาทิเช่น ร่วมมือกับ MK Restaurants ผลิตหุ่นยนต์ให้บริการในร้านอาหารของ MK รวมทั้งยังร่วมมือกับองค์กรชั้นนำเปิดโอกาสให้ นักศึกษาได้เข้าทำงาน เช่น  Bangkok Bank,TISCO,CPF,CPAll,AIS,NYK Line,CRG (Central Restaurants group),FedEx,King Power,ThaiBev,BFS (Bangkok Flight Services) โอกาสแห่งความสำเร็จร่วมกันอยู่ไม่ไกล ไม่ว่าท่านจะอยู่ในองค์กรหรือภาคส่วนใด เพียงท่านพร้อมก้าวไปกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

|