คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน

Facilities

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน — ห้องปฏิบัติการ — โรงอาหารตึกเพชร
โรงอาหารตึกเพชร
โรงอาหารบริเวณติดแอร์ บริเวณโซนหน้าของมหาวิทยาลัย บริการร้านอาหารและเครื่องดื่มมากมายกว่า 10 ร้าน

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
- ร้านอาหาร
สถานที่ตั้ง
อาคาร A3 ชั้น 1
เวลาเปิดให้บริการ
จันทร์-เสาร์
07.00-17.00 น.
การสมัครเรียน
คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที