คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ

Partner

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ — พันธมิตร — Major
Major
ความร่วมมือภายในประเทศ
Partner
ร่วมมือกับ: คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที