เด็ก BUSEM X EVENT รวมพลังคว้ารางวัลไอเดีย Startup ด้านพลังงาน


2023-01-11   500 อ่านแล้ว

 

        ขอแสดงความยินดีกับนายนฤเบศน์  รักษ์วิจิตร นางสาวกานติมา  คำสี นางสาวชัญญา  แย้มเยื้อน และนายภูผา  ถ้ำจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ และนางสาวครองใจ  จุฬามรกต นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์และการจัดนิทรรศการและการประชุม คว้ารางวัล 1 ใน 3 ทีมที่ได้รับรางวัล Co-working Membership จากการแข่งขัน Energy NEX Young Innovators Bootcamp บ่มเพาะไอเดีย Startup ทางด้าน Climate & Energy Tech Innovations มูลค่า 135,000 บาท เพื่อสนับสนุนการสร้างธุรกิจ Startup และรับโอกาสร่วมงานกับ New Energy Nexus ในอนาคต กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต