ขอแสดงความยินดี กับ คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา เข้ารับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ม.กรุงเทพ


2022-12-14   387 อ่านแล้ว

       คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จาก De Montfort University ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ พร้อมด้วยตำแหน่งประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ ประเทศอังกฤษ และสโมสรฟุตบอล    โอเอช ลูเวิน ประเทศเบลเยี่ยม

       คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นสืบสานตามปณิธานของบิดา คือ คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ด้วยการพัฒนากลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ว่า กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์  จะเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจท่องเที่ยวระดับโลก อีกทั้งเป็นผู้ที่สร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ปัจจุบัน กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ประกอบด้วย 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและสินค้าปลอดอากร กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว กลุ่มธุรกิจโรงแรม และกลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและกีฬา ซึ่งทุกธุรกิจล้วนสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยบริษัท คิง เพาเวอร์ มีร้านค้าปลอดอากรในเมืองทั้งหมด      4 แห่ง ได้แก่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต รวมถึงภายในท่าอากาศยาน 6 แห่ง ได้แก่  ท่าอากาศยานดอนเมือง สุวรรณภูมิ  เชียงใหม่  หาดใหญ่  ภูเก็ต และอู่ตะเภา ซึ่งร้านค้าปลอดภาษีดังกล่าวเปรียบเสมือนประตูในการเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวจากนานาชาติเข้าสู่ประเทศไทย ดังนั้น การบริหารจัดการที่ดีย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือให้ปรากฏแก่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มาเยือนประเทศไทย

       การบริหารงานด้านการท่องเที่ยว คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ขับเคลื่อนธุรกิจให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของนักท่องเที่ยว โดยทำการปรับปรุงอาคารคิง เพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ ถนนรางน้ำให้เป็นศูนย์กลางเพื่อการท่องเที่ยว ประกอบด้วยร้านค้าปลอดอากร โรงละครเพื่อให้มีมุมแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ร้านอาหารสตรีทฟู้ด โรงแรมชั้นนำ รวมถึงการสนับสนุนธุรกิจชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้ท้องถิ่น ด้วยการให้  องค์ความรู้กับผู้ผลิตในชุมชนต่างๆ เพื่อผลิตสินค้าที่ระลึกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนเกิดจากการต่อยอดและพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ตลาดต่างประเทศ และนำไปเป็นสินค้าของที่ระลึกประจำสโมสรฟุตบอล เลสเตอร์ ซิตี้ ประเทศอังกฤษ รวมถึงการนำสินค้าชุมชนไปจำหน่ายในร้านค้าปลอดอากร  นับเป็นการเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ให้สินค้าไทยเป็นที่รู้จักในระดับโลก 

       นอกจากนี้ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเปิดเว็บไซต์ www.powertravellers.com เพื่อรวบรวมข้อมูลการเดินทางครบวงจร เช่น การแนะนำข้อมูลคนไทยเดินทางสู่จุดหมายต่างประเทศทั่วโลก และในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ในการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกหลังสถานการณ์โควิด  ได้ปรับปรุงพื้นที่ คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ ให้เป็น World Junction เพื่อให้สนามบินสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางการบินที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ผ่านระบบออนไลน์

       นอกจากนี้ ยังจัดทำโครงการ THAILAND SMILES WITH YOU  ซึ่งเป็นโครงการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย บนหน้าอกเสื้อแข่งของนักเตะสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ ในฤดูกาล 2020/2021 ผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุดพิเศษที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ทั่วโลก  รวมถึงนำออกจำหน่ายและนำรายได้ทั้งหมด 25 ล้านบาท โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบทุนโครงการเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19  ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT) สนับสนุนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โครงการ Phuket Sandbox ต้อนรับนักท่องเที่ยว ด้วยการใช้กีฬามาเป็นจุดดึงดูดให้เกิดการท่องเที่ยว หรือ Sport Tourism และนำนักฟุตบอลสังกัดสโมสรฟุตบอล เลสเตอร์ ซิตี้ ร่วมแสดงในภาพยนตร์โฆษณาชุด “Amazing Moments in Phuket” เผยแพร่ในสื่อต่างประเทศมากมาย 

       จากการที่คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ได้นำความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาบริหารกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ บริหารสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ และสโมสรฟุตบอลโอเอช ลูเวิน จนประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับแก่คนทั่วโลก จึงได้รับการยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพในปี พ.ศ. 2558 และยังได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลอันดับ 1 ที่บริหารงานได้ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีก โดยการจัดอันดับของเว็บไซต์ GiveMeSport และล่าสุดในปี พ.ศ. 2565 สภาเทศมนตรีเมืองเลสเตอร์มอบรางวัลบุคคลยอดเยี่ยมแห่งเมืองเลสเตอร์ “The City of Leicester Award” ให้แก่ คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา อีกด้วย 

       โดยเหตุที่ คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ในการปรับกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม และกีฬาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และเชื่อมโยงภูมิภาคให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับโลก จนเป็นที่ประจักษ์ว่าได้ทำชื่อเสียงประกอบคุณงามความดีเพียบพร้อมสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ประเทศชาติ จึงสมควรได้รับการยกย่องด้วยเกียรติคุณให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการนานาชาติ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป