เด็ก CSI คว้ารางวัลตอบโจทย์ตลาดจริงในธุรกิจโฆษณา


2022-12-07   586 อ่านแล้ว

 

        หลักสูตรกลยุทธ์การสื่อสารและการคิดค้นสิ่งใหม่ วิทยาลัยนานาชาติ (Communication Strategy & Ideation) ร่วมกับ บริษัท Dentsu Mcgarrybowen Thailand บริษัทชั้นนำด้านโฆษณาระดับนานาชาติ จัดโครงการพิเศษ “การประกวดแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขากลยุทธ์การสื่อสารและการคิดค้นสิ่งใหม่ หลักสูตรนานาชาติ และนักศึกษานิเทศศาสตร์ (มุ่งเน้นการโฆษณาดิจิทัล) หลักสูตรไทย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกว่า 103 คน โดยนักศึกษาได้รับโจทย์ธุรกิจจริง และต้องนำเสนอแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้แก่บริษัท เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 26,000 บาท