มุ่งเน้นโฆษณาดิจิทัลและมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์สร้างสรรค์ จับมือกลุ่ม CP ร้อยเรียงความดี ผ่านแคมเปญโฆษณาดิจิทัล “ร้อย รักษ์ โลก”


2022-12-06   431 อ่านแล้ว

 

        ภาควิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ (มุ่งเน้นโฆษณาดิจิทัลและมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์สร้างสรรค์) คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ (C.P. Group) จัดประกวดแผนการโฆษณาดิจิทัลในโครงการ “CP ร้อย รักษ์ โลก Contest 2022” มอบรางวัลและทุนการศึกษารวม 70,000 บาท ให้กับแผนโฆษณาดิจิทัลที่สามารถสร้างสรรค์ไอเดียได้สุดปัง โดยใช้ TikTok เป็นสื่อหลักในการสื่อสารเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย Gen Z ได้อย่างโดนใจ

 

 

        ซึ่งนักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ครบทั้งกระบวนการวางแผนงานรณรงค์โฆษณา ตั้งแต่การรับโจทย์งานโฆษณา วิเคราะห์สถานการณ์ ค้นหาความต้องการเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมาย ออกแบบงานสร้างสรรค์และวางแผนสื่อที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์แคมเปญ ตลอดจนการวัดและประเมินผลโครงการ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิบริษัทชั้นนำ คุณธนิตา  ธรรมภิรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายการสื่อสารการตลาด CP คุณ Gordon  Tan จาก LIA เวทีการประกวดโฆษณาระดับโลก และคุณกวิน  เวียร์สุวรรณ Creative Director จาก Yell Advertising เป็นกรรมการร่วมตัดสินผลงาน พร้อมให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์เพื่อปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงในอนาคตต่อไป

 

 

รางวัลชนะเลิศ ทีม Hi Heaven

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม LUCA

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Highway Agency

รางวัล Finalists ทีม WC Hoc Media และทีม Dreamfish