คณะศิลปกรรมฯ x JASPAL เปิดรันเวย์ผลักดันดีไซเนอร์รุ่นใหม่


2022-12-06   303 อ่านแล้ว

 

        คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ดร.ภัทรวุฒิ  ทรัพย์เย็น คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MoU) กับ คุณวิสิทธิ์  สิงห์สัจจเทศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยัสปาล จำกัด เพื่อพัฒนาความรู้ในเชิงศิลปะและการออกแบบ การผลิตและการตลาด ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่ให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ต่อยอดประสบการณ์ทั้งในและนอกชั้นเรียน ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของดีไซเนอร์รุ่นใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมแฟชั่นในอนาคต และเปิดโอกาสให้นักศึกษาและทีมคณาจารย์ศึกษาดูงาน รวมถึงคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานกับสุดยอดทีมดีไซเนอร์ของบริษัท

 

 

        ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อรรยา  สิงห์สงบ รองอธิการบดีสายวิชาการ ผศ.ดร.ณัฐสุภา  เจริญยิ่งวัฒนา รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.แทน  พิธิยานุวัฒน์ รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และผู้บริหารระดับสูงบริษัท ยัสปาล จำกัด คุณจรัญ  สิงห์สัจจเทศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณวิเศษ  สิงห์สัจจเทศ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจ และคุณเควินทร์  สิงห์สัจจเทศ ผู้อำนวยการ ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา