เด็กบัญชีรับรางวัลการันตีทักษะมืออาชีพด้านบัญชี


2022-10-21   479 อ่านแล้ว

 

        ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบัญชีที่ได้รางวัล Certificate of Achievement: The Xero Champion Competition จากการแข่งขันทำบัญชีและออกงบการเงินของธุรกิจ จาก MAZARS (Thailand) Co., Ltd. ด้วยความร่วมมือระหว่างคณะบัญชีและ MAZARS (Thailand) Co., Ltd. ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำด้านวิชาชีพบัญชี ในการจัดโครงการ Global Professional Firms Career Roadshow Co Campus 2022 โดยร่วมสอน Module 2 Workshop แพลตฟอร์มงานบัญชีออนไลน์ที่ครบวงจรในยุคดิจิทัล-โปรแกรมบัญชี XERO ในวิชา CO301 Pre-Cooperative Education และจัดแข่งขันชิงรางวัล เพื่อร่วมบ่มเพาะและพัฒนาทักษะความเป็นมืออาชีพให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ให้มีความพร้อมก้าวสู่เส้นทางวิชาชีพบัญชีได้อย่างมั่นใจ