บูรณาการ 3 คณะ ร่วมกับพันธมิตรจีน จัดกิจกรรม Let’s Young Together


2022-10-19   393 อ่านแล้ว

 

        วิทยาลัยนานาชาติจีน คณะนิเทศศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ พันธมิตรจีน ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ศูนย์การสื่อสารระหว่างประเทศเอเชียใต้-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เเห่งยูนนาน (YICC) นิตยสารแม่น้ำโขง วิทยาลัยวิจิตรศิลป์เเห่งชาติจีน และมหาวิทยาลัยยูนนาน จัดกิจกรรม “Let’s Young Together” ในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี ของการตีพิมพ์นิตยสารเเม่น้ำโขงภาษาไทย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานที่จัดขึ้นในประเทศจีน  เปิดโอกาสให้เยาวชนจากไทยและจีนได้ร่วมจัดงานพิธีเปิดและประกวดภาพถ่ายและนิทรรศการที่สะท้อนมุมมองของสองประเทศ  พร้อมทั้งกิจกรรมเสวนาของเยาวชน

 

 

        นักศึกษาจากทั้ง 3 คณะวิชาได้แสดงศักยภาพของตนตามความรู้ความสามารถของหลักสูตรที่ตนเองได้ศึกษา ไม่ว่าจะเป็นมุมมองภาพถ่ายที่สะท้อนสังคมไทยจีน การประกวดภาพถ่ายสร้างสรรค์ การบูรณาการการจัดงานอีเว้นท์ การเสวนาพูดคุยหัวข้อความรู้มิติสังคม เศรษฐกิจของไทยจีนและจัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายของนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยยูนนาน ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานข้างต้น

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้

 

 

รางวัลที่ 1 นางสาวพิชญ์ญาดา  เสาเวียง คณะวิทยาลัยนานาชาติจีน

 

 

รางวัลที่ 2 นางสาวศศิภา  จีนนา คณะวิทยาลัยนานาชาติจีน

 

 

รางวัลที่ 2 นายภูวเดช  กิจดำรงชัย คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

 

รางวัลที่ 3 นางสาวปทิดา  เจนวิทยาขจร  วิทยาลัยนานาชาติจีน

 

 

รางวัลที่ 3 นางสาวญาณิศา  เมืองคำ วิทยาลัยนานาชาติจีน

 

 

รางวัลที่ 3 นายกฤตวัฒน์  พิพิธวีรนันท์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

 

รางวัลที่ 3 นายอานันท์  ไพจิตรานนท์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

 

        ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากท่านพสุภา  ชินวรโสภาค อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นสักขีพยานและมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาผู้ที่ชนะการประกวด ตลอดจนเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะวิชา และพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย