เด็กเก่งศิลปกรรมฯ ชนะเลิศการประกวดดีไซเนอร์รุ่นใหม่


2022-09-07   1470 อ่านแล้ว

 

       ขอแสดงความยินดีกับนายเสฏฐวุฒิ  บุญลาภ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการ “Jaspal Scholarship Program” จัดโดย บริษัท ยัสปาล จำกัด รับเงินทุนการศึกษา จำนวน 200,000 บาท และได้ร่วมฝึกงานกับทีมออกแบบมืออาชีพเป็นเวลา 2 สัปดาห์ รวมถึงโอกาสในการเข้าทำงานกับบริษัทในเครือยัสปาลหลังเรียนจบ ซึ่งจัดพิธีมอบรางวัล ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม W2 และ W3 อาคาร Warehouse บริษัท ยัสปาล จำกัด ภายในพิธีได้รับเกียรติจาก ดร.ภัทรวุฒิ  ทรัพย์เย็น คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฐสุภา  เจริญยิ่งวัฒนา รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ดร.ปทิตตา  นิรันพรพุธทา หัวหน้าภาควิชาการออกแบบแฟชั่น และอาจารย์ดาลิตา  เกตุศักดิ์ อาจารย์ผู้ดูแล เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล โดยมีนักศึกษาได้รับรางวัลทุนทั้งหมดจำนวน 6 คนจาก 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

        วัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมแข่งขันชิงทุนเพื่อเฟ้นหานักออกแบบระดับอุดมศึกษาที่มีความสามารถโดดเด่นเข้าสู่วงการแฟชั่นเมืองไทยในอนาคต