อาจารย์คณะนิเทศฯ รับรางวัลคุณธรรมอวอร์ด การันตีจิตสาธารณะเพื่อสังคม


2022-08-26   185 อ่านแล้ว

 

 

        ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อาชวิชญ์  กฤษณสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาบรอดแคสต์ติ้งและวารสารศาสตร์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ รับรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ประจำปี 2564 ประเภทบุคคล จัดโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยมีนายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้มอบรางวัล ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

 

 

        รางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภท บุคคล รางวัลสำหรับ “บุคคล” ที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่องที่เหมาะสม ชัดเจน และแสดงออกถึงวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการแบ่งแยกอายุและสัญชาติ