พี่ ป.โท MME รับ 2 รางวัลครีเอทนวัตกรรมสื่อพลังบวกเพื่อสังคม


2022-04-29   290 อ่านแล้ว

 

        นายสุรเสกข์  ยุทธิวัฒน์ นักศึกษาสาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ (MME) รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศประเภทองค์กรขนาดเล็กในงานพิธีมอบรางวัล “TMF Media Innovation Awards 2021 จัดโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ

        ประกวดผลงานนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวคิด Creativity • Sustainability • Future ภายในพิธีมีการโชว์ 12 ผลงานที่สร้างสรรค์ใน 4 สาขานวัตกรรมสื่อ การจัดพิธีมอบรางวัลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมสื่อรูปแบบใหม่และพัฒนาคนให้มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างงานที่มีคุณค่า พร้อมทั้งสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมไทย

 


        จากอาชีพนักธุรกิจเพื่อสังคม (Social Entrepreneur) และเป็นผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคม รุ่นพี่ป.โท MME คนนี้นำความถนัดในสายอาชีพที่ชอบมาทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคม

ปรับมุมมองสะท้อนสู่สังคมด้วยพลังบวก

        “ผมเรียนจบด้านสถาปัตย์ สมัยเรียนชอบเข้าร่วมโครงการประกวดต่างๆ มากมายมีทั้งได้รางวัลบ้าง ไม่ได้รางวัลบ้างล้วนเป็นประสบการณ์ที่ทำให้ผมได้เก็บเกี่ยว เมื่อวันนึงผมได้เรียนรู้เพื่อตัวเองมามากแล้ว ผมรู้สึกว่าผมต้องทำเพื่อสังคมบ้างจึงนำสิ่งที่ชอบและถนัดมาสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นไปตามยุคสมัยยิ่งยุคดิจิทัลที่ต้องสร้างสรรค์ในการนำเสนอผ่านเทคโนโลยีด้วยนวัตกรรมสื่อให้เข้าถึงและตอบโจทย์ให้มากที่สุดจึงถือเป็นหัวใจในการลงมือทำ เช่นเดียวกับที่ผมเรียน MME ที่นี่ตรงจุดนำ Passion มาปฏิบัติลงมือทำจริงให้สำเร็จทำให้มีความรู้เข้าใจเพื่อประยุกต์ใช้กับเป้าหมายที่วางไว้”

 

 

ลงมือทำจากความถนัด ต่อยอดสร้างสรรค์สังคม

         “ผมเป็นเจ้าของเพจ Toolmorrow ที่มีช่องทางทั้งใน Facebook, Website, Youtube ที่เน้นด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว จึงเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆ ที่เราต้องส่งเสริมและเข้าถึงประเด็นทางสังคมนี้ ถ้าเราเริ่มต้นที่จะเข้าถึงปัญหาของสังคมที่แท้จริง นั่นคือเราต้องแก้ไขปัญหาที่ต้นน้ำ อย่างสังคมต้นน้ำคือครอบครัวถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ดังนั้นนี่คือหัวใจสำคัญที่ผมตั้งใจทำเพื่อให้ตอบโจทย์ปัญหาอย่างแท้จริง”

 

 

2 รางวัลการันตีไอเดียพลังบวกเพื่อสังคมที่เข้าถึงผู้ชม

        “2 รางวัลที่ได้รับผมนำมาเป็นแรงกำลังใจในการทำงานที่ตอกย้ำว่าสิ่งที่ทำมาถูกทางแล้ว เพราะผลงานของผมมุ่งหวังปรับเปลี่ยนเพื่อให้สังคมของเราคนไทยทุกคนดีขึ้น ผมเชื่อถ้าเราทุกคนช่วยกันตามความถนัดที่เรามีแค่เพียงคนละนิดคนละหน่อย สังคมเราดีขึ้นได้แน่นอน รางวัลที่ผมภูมิใจไม่ใช่เพียงรางวัลที่ได้จากโครงการเท่านั้นแต่ผมจะภูมิใจและมีความสุขมาก ถ้าสิ่งที่ผมทำสื่อสารถึงผู้ชมสะท้อนถึงสังคมให้ได้ตระหนักกับปัญหาที่เกิดขึ้นและไม่นิ่งเฉยพร้อมเปลี่ยนแปลงถือว่าผมทำสำเร็จแล้ว”