เด็กนิเทศฯ สร้างหนังโฆษณาครองใจเจ้าของแบรนด์


2021-11-19   203 อ่านแล้ว

 

       ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปตินุช  พันธุชา นางสาวณัฐพร  จำปานิล และนางสาวปภาดา  แซ่โง้ว ในนามทีม Powerpuff Girls นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ เจ้าของผลงานแฟนคลับอันดับ 1 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท ในโครงการ Workshop และประกวดภาพยนตร์โฆษณา ปีที่ 5 “นมไทย-เดนมาร์ค 60 ปี สู่ความยั่งยืน My Brand Love ของคนไทย” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

        

        ขอขอบคุณอาจารย์สุนทรี  ผลวิวัฒน์ และผศ.ดร.วีรพงษ์  พวงเล็ก อ.ที่ปรึกษาตลอดโครงการที่ทำให้พวกเราทีม Powerpuff Girls ได้รับรางวัลในการประกวดครั้งนี้