เด็ก BUCI คว้าที่ 3 จากเวทีระดับโลก Chinese Proficiency Competition for Foreign College Students


2021-11-17   1365 อ่านแล้ว

 

        ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ นางสาววศินี  แซ่ล่อ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติจีน ชั้นปีที่ 3 ที่เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปคว้ารางวัลอันดับ 3 ในเวทีการประกวดทักษะภาษาจีนและความรู้จีนนานาชาติ ระดับอุดมศึกษา เวที “สะพานสู่ภาษาจีนระดับนานาชาติ” ครั้งที่ 20 (The 20th CHINESE BRIDGE Chinese Proficiency Competition for Foreign College Students) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา จัดโดยศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ (Center for Language Education and Cooperation) ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการจีน หลังจากการได้รับรางวัลเป็นตัวแทนประเทศไทย ได้ฝึกฝนอย่างหนักหน่วงตลอดระยะเวลาเพียง 2 เดือน จนสามารถเข้ารอบ 30 คนสุดท้าย จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั่วโลก 125 คน และในที่สุดคว้ารางวัลอันดับ 3 มาครองได้อย่างน่าภาคภูมิใจ เป็นเกียรติและความสำเร็จแก่นักศึกษา สร้างชื่อเสียงแก่คณะและมหาวิทยาลัยกรุงเทพในระดับนานาชาติ

 

 

        ความสำเร็จในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณ ดร.ฉวีวรรณ  ว่องเจริญกุล ที่เป็นที่ปรึกษาและดูแลในทุกขั้นตอนของการประกวดของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่เริ่มจนจบการประกวด ตลอดจน คณาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติจีน ที่ให้การสนับสนุนในทุกด้านเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ

เครดิตภาพ

เว็บไซต์เวทีสะพานสู่ภาษาจีนระดับนานาชาติ http://bridge.chinese.cn/c20/

เว็บไซต์ฮั่นปั้น https://www.facebook.com/clecbkk/

 

 

ชวนทำความรู้จัก ฝง-วศินี อ่านต่อใน BeYouLIFE