ทำไมเรียน A.I. ถึงโดดเด่นในยุคนี้ คณะวิศวกรรมฯ BU มีคำตอบ


2021-10-21   1826 อ่านแล้ว

 

A.I. (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ ที่คนในปัจจุบันต่างคุ้นเคยเพราะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันและอยู่ในอุปกรณ์ดิจิทัลสมัยใหม่แทบจะทุกชนิดรอบๆตัวเรา AI เป็นหนึ่งเทรนด์ที่โลกให้ความสนใจ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในหลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม เกิดเป็นนวัตกรรมที่อำนวยความสะดวกสบายและแก้ปัญหาให้ผู้คนได้อย่างกว้างขวาง และแน่นอนว่าหากน้องๆ ศึกษาและมีความรู้ ทักษะด้าน A.I. ก็จะโดดเด่นและเป็นที่ต้องการของตลาดงานในยุคนี้ เพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่า สาขาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จะน่าสนใจแค่ไหน

 

ถ้าเราได้เห็นการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ก็จะเห็นว่าหลายประเทศกำลังผลักดันให้มีการประยุกต์ใช้ AI ในประเทศตัวเองอย่างจริงจัง และมีการแข่งขันกันระหว่างประเทศมหาอำนาจในเรื่อง AI นี้ อีกด้วย เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีนี้จึงสำคัญมากๆ 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนหนึ่งในการเรียนที่สำคัญของสาขาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล ม.กรุงเทพ ที่ขาดไม่ได้เลย คือการเรียนเรื่อง Machine Learning ซึ่งก็คือเทคนิคที่ใช้ฝึกคอมพิวเตอร์ให้มีความฉลาดด้วยการเรียนรู้จากข้อมูล โดยหากทำได้อย่างเหมาะสมแล้ว A.I. ที่พัฒนาขึ้นจะตัดสินใจเองได้อย่างถูกต้องแม่นยำ สามารถตอบโจทย์และช่วยงานด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมได้อย่างแน่นอน

 

 

 

 

 

 

 

จะเห็นได้จากภาพยนตร์หรือซีรีส์แนวไซไฟหลายๆ เรื่อง ที่นำ A.I. มาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่น่าสนใจและดูล้ำโลกสุดๆ หากได้เรียนรู้หลักการต่างๆของ A.I.รวมทั้งได้ฝึกทักษะในการพัฒนาประยุกต์ต่อยอด A.I. แล้ว ก็สามารถสร้างสรรค์เทคโนโลยีเหล่านั้นได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์สั่งการด้วยเสียงในชีวิตประจำวัน ระบบสแกนม่านตา การใช้ภาษากาย A.I. ในยานยนต์ Chatbot และอื่นๆ อีกมากมาย

 

 

 

 

 

 

 

สายงานปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล ยังต้องการกลุ่มคนที่มีความสามารถและทักษะในด้านนี้อีกมากมาย มาพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีนี้ให้สามารถใช้งานได้หลากหลายและช่วยเหลืองานในส่วนธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนั้นจึงเป็นอีกสายงานที่มั่นใจได้ว่าเรียนจบไปแล้ว จะไม่ตกงานและเป็นสายงานทีมีค่าตอบแทนที่ค่อนข้างสูง โดยสายงานที่น่าสนใจก็มีมากมาย เช่น

Machine learning
AI (Artificial Intelligence)
Data science
Data engineering
Data analytics
Deep learning
Computer vision
Data visualization
NLP (Natural Language Processing)

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อให้นักศึกษาได้เป็นมืออาชีพในการทำงาน สาขาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล ม.กรุงเทพ ได้มีการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติและได้ร่วมมือกับพันธมิตรภาคธุรกิจ เช่น IBM, Amity, NTBX, เงินเทอร์โบ, Softnix, Synases และอีกมากมาย เมื่อน้องๆ มาเรียนก็จะได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์ตรงจากผู้ทำงานในสายงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างคอนเนกชั่น เพื่อเพิ่มโอกาสในการฝึกงานและการทำงานจริงในอนาคตอีกด้วย