ทำความรู้จักสาขาศิลปะและการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์


2021-10-20   252 อ่านแล้ว

 

เปิดตัวสาขาวิชาใหม่อย่างเป็นทางการ สำหรับ #Dek65 สายอาร์ต ที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กับสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ที่จะมาตอบโจทย์ความสนใจและ Passion ในการสร้างสรรค์งานศิลปะในแขนงต่างๆ เพราะใน 1 สาขานี้ มีถึง 4 กลุ่มวิชาที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ให้ได้เลือกเรียนอย่างความสนใจ มาทำความรู้จักสาขาใหม่ไปพร้อมๆ กันเลย

 

 

 

 

 

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ทางสาขาได้รวมศาสตร์ของศิลปะไว้ด้วยกันโดยไม่ใช่แค่การเรียนศิลปะเท่านั้น แต่มุ่งเน้นพัฒนาการออกแบบควบคู่ไปกับทักษะที่สำคัญในการผลิตผลงาน หลักสูตรมีความทันสมัย ให้นักศึกษาได้มีความสามารถในการคิดและออกแบบอย่างสร้างสรรค์ การสื่อสารด้วยภาพที่สามารถถ่ายทอดไอเดียให้ตอบโจทย์งาน การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของงานศิลปะและงานออกแบบ การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาทักษะสําหรับการทํางานในปัจจุบันและอนาคตได้

 

 

 

 

 

 

 

ถือได้ว่าเปิดสาขามาเพื่อตอบโจทย์เด็กสายอาร์ตยุคใหม่ที่มีความสนใจในงานศิลปะที่หลากหลาย หรือบางคนก็มีความสนใจเฉพาะทางแล้ว เรามาดูกันว่าความชอบ ความสนใจประมาณไหน ถึงเหมาะกับสาขานี้

- ชื่นชอบการวาดการ์ตูน Comics แต่ไม่ได้อยากเป็น Graphic Designer
- ชอบทำกิจกรรมศิลปะที่โรงเรียนเสมอ เช่น ถ่ายภาพ วาดรูป ออกแบบลายเสื้อ
- ชอบแต่งตัว ชอบทำของตกแต่ง แต่ไม่ได้อยากเรียนสาขาแฟชั่น
- อยากออกแบบสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อยากเรียน Product Design
- อยากออกแบบเฟอร์นิเจอร์หรือของตกแต่งบ้าน
- อยากเป็นนักวิจารณ์ศิลปะ
- อยากเป็นศิลปิน
- สนใจทำงานออกแบบหลายสาขาและชอบทำงานเป็นทีม
- ชอบวาดรูปมาตลอด แต่ไม่แน่ใจว่าอยากเรียนสาขาอะไร
นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสนใจ ใครที่มีความชอบที่ใกล้เคียง ก็สามารถเรียนได้แน่นอน

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อเข้ามาเรียนที่สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จะมีโอกาสได้เลือกเรียนกลุ่มวิชาที่สนใจหรือเชี่ยวชาญ เพื่อเจาะลึกและต่อยอดการทำงานในอนาคต โดย 4 กลุ่มวิชา ที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีดังนี้

กลุ่มวิชาการออกแบบแอนิเมชัน คาแรคเตอร์ และภาพประกอบ (Animation, Character and Illustration Design)
กลุ่มวิชาศิลปะร่วมสมัยและภาพถ่าย (Contemporary Art and Photography)
กลุ่มวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ (Product, Service and Experience Design)
กลุ่มวิชาสหวิทยาการการออกแบบ (Interdisciplinary Design)

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาจะได้เรียนออกแบบคาแรกเตอร์ ออกแบบภาพประกอบ พร้อมใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลงาน ได้เรียนรู้การทำการตลาด จนสามารถนำเสนอผลงานได้อย่างมืออาชีพ เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น

Illustrator
Advertising illustrator
Book illustrator
Children’s book illustrator
Animation character designer
Editorial illustrator
Storyboard artist
Illustrator for entertainment design
Illustrator for game design
Surface design illustrator
Cartoonist
Comic book artist
Character designer
Concept Artist
Game Artist
Animator
Toy designer และอีกมากมายเลย

 

 

 

 

 

 

 

สายถ่ายภาพและชอบการเล่าเรื่องผ่านมุมมองใหม่ๆ หรือชื่นชอบงานศิลปะร่วมสมัยก็จะเหมาะกับกลุ่มนี้ เราจะเน้นการสร้างศิลปินที่ทํางานศิลปะร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น

Artist
Creator
Photographer
Curator
Art Administrator
Gallery Director
Art Critic
Art Instructor
Art and Design Business และอีกมากมาย

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มนี้เน้นทักษะด้านการวิเคราะห์การออกแบบ ด้วยการจัดรูปแบบการเรียนการสอนและพัฒนาให้ครอบคลุม การออกแบบวิธีการ และออกแบบการสร้างประสบการณ์ รวมไปถึงการให้ความสำคัญด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ก้าวทันโลกปัจจุบัน ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดเป็นธุรกิจจริงได้ เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น

นักออกแบบผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์และเฟอร์นิเจอร์
นักออกแบบผลิตภัณฑ์และบริกา
นักออกแบบประสบการณ์
นักออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
นักพยากรณ์แนวโน้มด้านการออกแบบ และอีกมากมาย

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มนี้ตอบโจทย์คนที่อยากเรียนรู้ในแบบที่หลากหลาย ไม่เฉพาะเจาะจงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นักศึกษาจะได้เรียนข้ามศาสตร์แบบบูรณาการ เน้นความสามารถและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ตอบโจทย์อาชีพใหม่ๆ สามารถเลือกเรียนวิชาตามความถนัด โดยจะมีอาจารย์คอยแนะนำอย่างใกล้ชิด พร้อมช่วยแนะแนวเส้นทางอาชีพได้ เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น นักออกแบบข้ามศาสตร์ ศิลปิน / นักสร้างสรรค์ และอีกมากมาย