ภาควิชาอีเว้นท์ฯ จัด Event Master Class สุดพิเศษ เปิดประสบการณ์อีเว้นท์แบบมืออาชีพ


2021-10-06   563 อ่านแล้ว

 

         ภาควิชาการผลิตอีเว้นท์และการจัดนิทรรศการและการประชุม คณะนิเทศศาสตร์ จัด Event Master Class สุดพิเศษสไตล์ป้าตือ กับ “อีเว้นท์แบบป้าตือคือดีย์” ที่จะมาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาสาขาการผลิตอีเว้นท์ ฯ ได้รู้จักประสบการณ์ใหม่ๆ ในการจัดงานอีเว้นท์ประเภท Fashion Show, Private Event, Product Launching และความรู้ด้านอื่นอีกมากมายตามสไตล์ ป้าตือ สมบัษร ถิระสาโรช

 

        นักศึกษาได้เรียนรู้ในเรื่องของการทำงานในสายอีเว้นท์ ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานอีเว้นท์ให้ตอบตามโจทย์ที่ได้รับ การหาข้อมูลเพื่อนำมาจัดการอีเว้นท์ การเผชิญสู่การทำงานจริงบนโลกของคนที่ทำงานอีเว้นท์

 

         ป้าตือยังให้ข้อคิดนักศึกษาในการสร้างสรรค์งานอีเว้นท์ว่า “ต้องพยายามดึงอะไรที่คนอื่นยังไม่เคยทำออกมา ทุกครั้งในการทำงาน เราต้องมีแผนสำรอง ต้องมีสติและตั้งรับกับปัญหาหน้างานให้ดีที่สุด แต่ละคนต้องทำความเข้าใจกับหน้าที่ของตนเองและทำหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมายให้เต็มที่ บางครั้งเราไม่ต้องเจอแรงบันดาลใจในการทำงาน แต่ทุกอย่างรอบตัวเรา เป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ และสามารถเก็บสะสมไว้เป็นคลังแรงบันดาลใจเพื่อนำออกมาต่อยอดในอนาคตได้อีกด้วย”