รู้ครบเรื่องธุรกิจ กับวิชาทันสมัยไม่ตกเทรนด์ สาขาวิชาการจัดการ บริหารธุรกิจ


2021-09-21   117 อ่านแล้ว

 

ครอบคลุมทุกด้านของการบริหาร เพื่อเป็นนักธุรกิจและนักบริหารมืออาชีพ ที่สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรบริหารธุรกิจที่อัปเดตให้ตามเทรนด์ธุรกิจที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัล อัดแน่นด้วยทฤษฎีและฝึกทำธุรกิจจริง เพื่อต่อยอดสู่อาชีพที่หลากหลายในสายงานการบริหาร และที่สำคัญสำหรับใครที่กำลังจะเข้ามาเรียนที่สาขาวิชาการจัดการ ทางหลักสูตรก็มีวิชาน่าเรียนที่อัปเดตใหม่ไม่ตกเทรนด์แน่นอน จะมีวิชาไหนน่าสนใจบ้างไปดูกันเลย

 

 

 

 

 

มาอัปเดตเทรนด์ธุรกิจดิจิทัลหรือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์กันสักหน่อย ในยุคนี้ถือว่าเป็นยุคที่ดิจิทัลมาแรงมากๆ ทำให้บริษัทต่างๆ เริ่มหันมาสนใจและทำธุรกิจดิจิทัล วิชานี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและตลาดของธุรกิจดิจิทัล รวมถึงเว็บไซต์ Social Madia บนแพลตฟอร์มต่างๆ การสร้างความน่าเชื่อถือและการรักษาความปลอดภัยของระบบธุรกิจดิจิทัล รวมทั้งการวางแผนกลยุทธ์การตลาด การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

วิชานี้เหมาะกับใครที่อยากทำงานเป็นนักบริหารหรือนักธุรกิจโดยเฉพาะ ได้เรียนตั้งแต่การฝึกฝนสร้างบุคลิกภาพของการเป็นนักธุรกิจ เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพภายในและภายนอก มนุษยสัมพันธ์ มารยาททางสังคม การพูดในที่ชุมชน การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ และเทคนิคการพรีเซนต์ เรียกได้ว่าเรียนจบวิชานี้ได้สกิลความเป็นนักธุรกิจอย่างมืออาชีพอย่างแน่นอน

 

 

 

 

 

 

 

ถือว่าเป็นทักษะที่เป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจที่ขาดไม่ได้ นั่นก็คือ การสื่อสารและการเจรจาต่อรองธุรกิจค่ะ ซึ่งสาขาวิชาการจัดการมีวิชานี้เพื่ออัปสกิลให้ได้เรียนเรื่องรูปแบบการสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร พฤติกรรมการสื่อสาร โครงสร้างองค์กรที่มีผลต่อการสื่อสาร เทคนิคและการวางแผนการเจรจาต่อรองอย่างเป็นระบบ ตลอดจนเลือกใช้กลยุทธ์และประเมินกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง เพื่อการเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์ชับซ้อน

 

 

 

 

 

 

เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามามากขึ้น การรับมือให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงขององค์กรถือว่าเป็นสิ่งที่นักบริหารต้องทำ วิชานี้จะได้เรียนเจาะลึกไปถึงบทบาทของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางด้านนวัตกรรมที่จะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ วิวัฒนาการขององค์กรธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล ทักษะที่จำเป็นและรูปแบบการทำงาน ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรในยุคดิจิทัล การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรเพื่อให้พร้อมทำงานที่มีความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

 

 

 

 

 

 

เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จจากธุรกิจ การรู้จักใช้เครื่องมือต่างๆ มาปรับใช้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่าง วิชานี้จะทำให้เข้าใจถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ เรียนรู้โอกาสและอุปสรรคในการใช้เครื่องมืออัจฉริยะในการทำงาน เข้าใจประเด็นทางด้านจริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมืออัจฉริยะในการทำธุรกิจ และเรียนรู้การนำเครื่องมือทางเทคนิคมาใช้ในการบริหารงานในการจัดการธุรกิจสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

สำหรับวิชานี้จะได้เรียนรู้จักประเภทของนวัตกรรม และการประยุกต์นวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เข้าใจความสำคัญของงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา มีโอกาสได้จัดทำโครงการทางธุรกิจที่ใช้นวัตกรรมโดยคำนึงถึงการสร้างและแสวงหาโอกาสในการทำธุรกิจ บนพื้นฐานของความเข้าใจถึงปัญหาอุปสรรค และความเสี่ยงในการทำโครงการ สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการลงทุน และเรียนรู้การบริหารจัดสรรทรัพยากรในองค์การธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผลสูงสุด