วิศวะ ม.กรุงเทพ ติดเทรนด์ตลาดงานทั้ง 4 สาขา


2021-09-21   898 อ่านแล้ว

 

จะเห็นได้ว่าสายอาชีพด้านเทคโนโลยีในยุคนี้ขยายตัวขึ้นตลอดเวลา ทำให้เด็กยุคใหม่ที่เรียนด้านนี้ มีโอกาสทำงานและเติบโตในสายงานอย่างรวดเร็ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีให้เลือก 4 สาขา ที่นับว่าเป็นสาขาที่ตอบโจทย์ตลาดและติดเทรนด์ไทยและเทรนด์โลกเลยทีเดียว สาขาอะไร ดียังอย่างไร เราไปดูกัน

 

 

 

 

 

เปิดมาด้วย A.I. ที่เชื่อว่าเด็กยุคใหม่แบบพวกเรา จะต้องคุ้นชินกับเทคโนโลยีนี้กันแล้วแน่นอน เพราะการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเราก็มี A.I. เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น สาขาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล จะสอนให้ได้เรียนรู้ระบบต่างๆ เกี่ยวกับ A.I. และการจัดการข้อมูล ตั้งแต่การสร้าง การพัฒนา และการนำไปใช้เพื่อประโยชน์สูงสุด และเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมธุรกิจในอนาคต

โดยมีวิชาใหม่ๆ ที่น่าสนใจมากมาย เช่น วิชา Real Life Data Challenges ที่น้องๆ จะได้รู้จักและเข้าใจข้อมูลหลากหลายประเภท รวมถึงเรียนรู้การนำเอาข้อมูลเหล่านั้นไปสร้างประโยชน์ในรูปแบบต่างๆที่น่าสนใจ ผ่านมินิโปรเจคในชั้นเรียน เช่นการพัฒนา AI Chatbot เพื่อธุรกิจ หรือ data visualization เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเป็นต้น และที่สำคัญเรียนรู้จากโจทย์จริง จากธุรกิจจริง และผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

อาชีพที่มาแรงในสาย A.I. และวิทยาการข้อมูล
วิศวกร Machine Learning (Machine Learning Engineer)
วิศวกรปัญญาประดิษฐ์ (A.I. Engineer)
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)
วิศวกรข้อมูล (Data Engineer)
นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)

 

 

 

 

 

 

เทรนด์สุดล้ำที่มาแรงไม่เคยแผ่ว นั่นก็คือการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ ที่สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ม.กรุงเทพ ได้พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมุ่งเน้นในรายวิชาด้านการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ เจาะลึกให้นักศึกษาได้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ทำงานได้บนแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ไม่เพียงเท่านี้ด้านฮาร์ดแวร์ ก็มี Lab ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ ให้สร้างงานนวัตกรรมต่างๆ ได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้สาขามีโครงการสหกิจศึกษา ทำงานจริงกับองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ในรูปแบบ Onsite และ Work from home เช่น University of Manitoba แคนาดา, CAT, บริษัท นีโอคลัสเตอร์, บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด, Prime Solution, NECTEC-Lab A.I. และอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

เป็นอีกสายงานที่เด็กๆ ยุคใหม่ให้ความสนใจกันไม่น้อยเลย กับสาขาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ เพราะนับว่าเป็นวิศวะสายบันเทิง ที่จะมาสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆ ให้ทุกคนได้ตื่นตากัน โดยสาขานี้ก็มีวิชาที่น่าสนใจอยู่หลายวิชา เช่น วิชาเทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Emerging Technology in Engineering) เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพื่อต่อยอดเป็นชิ้นงาน, วิชาการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application Programming), วิชาการออกแบบประสบการณ์และกราฟิกส์ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (UX and UI Design) เป็นต้น

โดยการเรียนจะให้นักศึกษาได้ออกแบบผลงาน พัฒนา ติดตั้ง ทดสอบ และนำเสนอผลงาน เน้นการเรียนแบบลงปฏิบัติ ทำให้ที่ผ่านมามีผลงานเจ๋งๆ ของนักศึกษามากมาย

 

 

 

 

 

 

เรียกได้ว่าเป็นสายงานวิศวะที่ขาดไม่ได้เลย เพราะสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ามีความจำเป็นต่อความเป็นอยู่และการพัฒนาสิ่งต่างๆ เป็นอย่างมาก โดยสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.กรุงเทพ ก็ได้มุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบ Project-Based Leaning ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจากโจทย์จริง ซึ่งก็ได้ Partner ของสาขามากมาย ร่วมสนับสนุนการเรียนการสอน ทำให้นักศึกษาได้มีความรู้และประสบการณ์ตรงเพื่อต่อยอดการทำงานในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์