บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาปี 1 สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์ SUPER DUCK รุ่น 4


2021-08-27   467 อ่านแล้ว

 

     เริ่มต้นปฐมบทแห่งอีเว้นท์ การปฐมนิเทศนักศึกษา Super Duck รุ่นที่ 4 ภาควิชาการผลิตอีเว้นท์ฯ กับ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) Ecosystem ผู้ร่วมออกแบบหลักสูตรการผลิตอีเว้นท์ฯ โดยคุณเสริมคุณ  คุณาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง Event Next Normal ความท้าทายของอุตสาหกรรมอีเว้นท์ในอนาคต

 

 

      ครั้งนี้คุณเสริมคุณ ได้บรรยายให้ความรู้นักศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของอีเว้นท์ การกำเนิดอีเว้นท์ และตัวอย่างงานอีเว้นท์ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านศาสนา ด้านกีฬา ด้านการเมือง ด้านดนตรี จนถึงด้านธุรกิจ รวมถึงการปรับตัวของธุรกิจอีเว้นท์ในปัจจุบันและอนาคต

 

 

        พร้อมทั้งให้ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจกับนักศึกษาเฟรชชี่อีเว้นท์ ในการเตรียมพร้อมอยู่กับธุรกิจอีเว้นท์ที่จะปรับตัวแบบ Super Duck มนุษย์เป็ดที่เก่งทุกอย่าง รู้ทุกด้าน และสามารถนำความรู้ต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์สูงสุดในการทำงานในอนาคต

 


 

        ภาควิชาการผลิตอีเว้นท์ฯ ในนามมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอขอบคุณคุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)  Ecosystem ผู้ร่วมออกแบบหลักสูตรการผลิตอีเว้นท์ฯ ที่ให้เกียรติมาปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์ฯ ชั้นปีที่ 1 และยังสร้างแรงขับเคลื่อนให้กับพวกเราที่จะไปเป็นนักออกแบบอีเว้นท์ที่มีประสบการณ์แบบมืออาชีพในอนาคต