“เพราะรากฐานมีความสำคัญ” นักธุรกิจดังตบเท้าให้ความรู้ในวิชา Marketing 101 วางฐานให้นักศึกษาแน่นปึ้ก!


2021-08-20   42 อ่านแล้วมีคำเปรียบเปรยมาช้านานว่า หากปราศจากฐานรากที่แข็งแรง บ้านย่อมไม่สามารถยืนหยัดอย่างมั่นคงได้ วิชาชีพต่างๆ ก็เช่นกันล้วนต้องมีฐานรากที่แข็งแรง ก่อนที่ต่อเติมเสริมทักษะและความรู้เข้าไปให้กลายเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้นๆ

            ด้วยเหตุนี้ วิชา Marketing 101 Principles of Marketing ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงให้ความสำคัญกับเรื่องฐานรากมาก เพราะเป็นวิชาแรกๆ ที่นักศึกษาของคณะจะได้เรียน เพื่อเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงให้แก่นักศึกษา ทางคณะจึงได้เชิญนักธุรกิจและนักการตลาดชื่อดังจากหลากหลายวงการถึง 6 ท่าน มาร่วมกันแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้นักศึกษาฟังในรูปแบบ New Normal ผ่านทางโปรแกรมออนไลน์

            ทั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เล็งเห็นว่า วิชา Marketing 101 เป็นวิชาที่สำคัญมาก เนื่องจากเป็นทักษะขั้นรากฐานที่นักการตลาดทุกคนต้องรู้ อีกทั้งเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับประกอบทุกอาชีพในสายงานบริหารธุรกิจ ดังนั้นถ้ารากฐานทางการตลาดไม่แข็งแรงพอ นักศึกษาจะต่อยอดความรู้ไปได้ยาก คณะบริหารธุรกิจจึงเปิดกว้างให้นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 จากทุกสาขาวิชาของคณะมาร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด ความหมาย และขอบเขตด้านการตลาด อันจะทำให้ตระหนักว่า นักการตลาดมีความสำคัญและบทบาทมากแค่ไหนในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะในการวางแผนงาน การเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย การตั้งราคา หรือการคิดแนวทางส่งเสริมการขายต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตในตลาดทั้งในและต่างประเทศ

 

 

และคงไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่นักศึกษาจะได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญจากแวดวงต่างๆ ทางคณะจึงได้เชิญนักธุรกิจและนักการตลาดชั้นนำมาร่วมเป็นวิทยากรถึง 6 ท่านด้วยกัน ประกอบไปด้วย คุณนรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) คุณนพปฎล วชิรโกวิทย์ Vice President Business Development, Lazada Thailand คุณชนินทร์ นาคะรัตนากร Marketing Director, MUDMAN ดร.ปรัชญ์ เหตระกูล Marketing Science Lead, Facebook Thailand คุณสีตลา ชาญวิเศษ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงานสื่อสารการตลาด เคอรี่ เอ็กซ์เพรส  (ตำแหน่งในขณะนั้น) และ คุณทศพล พิมพัฒน์ Digital Marketing Manager, Royal Canin (Thailand) (ตำแหน่งในขณะนั้น) วิทยากรทั้งหมดล้วนเป็นนักธุรกิจและนักการตลาดมืออาชีพเบอร์ต้นๆ ของแต่ละวงการ จึงนับเป็นโอกาสที่หาไม่ได้ง่ายนักที่ผู้เชี่ยวชาญระดับนี้จะตบเท้ากันมาให้ความรู้ด้านการตลาดแก่นักศึกษาอย่างเจาะลึกและครอบคลุมทุกมิติเช่นนี้

            ทำให้มั่นใจได้ว่า องค์ความรู้จากวิชา Marketing 101 จะทำให้นักศึกษาสามารถคิดแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวในการเรียน ต่อเนื่องไปถึงการทำงานในอนาคตได้ เพราะประสบการณ์จริงจากนักธุรกิจทั้ง 6 ท่านเปรียบเป็นการสร้างฐานรากที่มั่นคงให้แก่นักศึกษาแล้วนั่นเอง