เด็กหลักสูตรนานาชาติคว้าชนะเลิศออกแบบโลโก้


2021-07-23   538 อ่านแล้ว

 

         ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอิสิปรียา  ชาติพยัคฆกุลกิจ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสื่อดิจิทัลและการออกแบบ หลักสูตรนานาชาติ รับรางวัลชนะเลิศออกแบบโลโก้ในโครงการประกวดการออกแบบมาสคอตการท่องเที่ยวและโลโก้เมืองสร้างสรรค์ของจังหวัดเพชรบุรี ระดับนานาชาติ 2564 (Phetchaburi Mascot and Creative City Logo International Competition 2021) โดยมี นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้มอบรางวัล