โลดแล่นสู่เส้นทางนักสื่อสารอินเตอร์ ที่ Communication Strategy and Ideation


2021-06-08   1763 อ่านแล้ว

 

เพราะโลกหมุนเร็ว การศึกษาต้องปรับให้เร็วทันโลก หลักสูตร CSI Communication Strategy and Ideation ที่ Bangkok University International เน้นการบูรณาการความรู้และทักษะ ในรูปแบบโมดูลที่ทันสมัยและใช้ได้จริง และยังมีโอกาสในการจบภายใน 3ปี - 3ปีครึ่งอีกด้วย ใครอยากโล่นแล่นบนเส้นทางนักสื่อสารอินเตอร์ ห้ามพลาด

Following the new challenges in the fast-changing world, our curriculum is the integration of knowledge and skills in the form of a trendy and practical module. Students will also have an opportunity to graduate within 3-3.5 years. For those who want to be a real communication practitioner, Don’t miss!

 

 

 

 

 

หลักสูตร Communication Strategy and Ideation รวบรวมและผสมผสาน 3 ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นแห่งยุค ได้แก่
- Communication : ศาสตร์แห่งการสื่อสารและการเล่าเรื่อง
- Strategy : ศาสตร์แห่งกลยุทธ์ การจัดการ และการวางแผน
- Ideation : ศาสตร์แห่งการสร้างสรรค์สื่อและคิดค้นสิ่งใหม่
ซึ่งทั้ง 3 ศาสตร์ข้างต้น นำมาสู่การเรียนการสอนในหลักสูตร Communication Strategy and Ideation ที่พร้อมส่งเสริมและมุ่งเน้นในน้องๆ กลายเป็นนักวางแผนการสื่อสาร และการคิดค้นสื่อในรูปแบบต่างๆ ที่ทันสมัย

Communication Strategy and Ideation Program integrated 3 main knowledges which are the most necessary in the era, which are;
- Communication: Communication Design and Creative Storytelling
- Strategy: Strategic Planning and Management Skills
- Ideation: Integrated Media Planning and Creation

 

 

 

 

 

หลักสูตร Communication Strategy and Ideation เป็นหลักสูตรด้านนิเทศศาสตร์ยุคใหม่ ที่มุ่งเน้นสร้างเส้นทางอาชีพที่ตอบโจทย์ตลาดงานด้านนิเทศศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 น้องๆ สามารถเรียนรู้และเลือกสู่สายอาชีพที่ใช่ ไม่ว่าจะเป็น
- สายวางกลยุทธ์การสื่อสาร [Strategic Communication Planner] เช่น นักวางกลยุทธ์การสื่อสารดิจิทัล นักสื่อสารการตลาดดิจิทัล นักจัดการคอนเทนต์ นักจัดการการสื่อสารแบรนด์ หรือ
- สายนักสร้างสรรค์สื่อและคิดค้นสิ่งใหม่ [Integrated Media Ideator] เช่น นักคิดค้นและออกแบบสื่อดิจิทัล นักวางแผนสื่อออนไลน์ นักออกแบบประสบการณ์แบรนด์และผู้บริโภค เป็นต้น

Communication Strategy and Ideation Program is the Modern communication arts program. We aim to create a variety of career paths that meet the needs of the 21st century! Such as;
- Strategic Communication Planning Track : Digital Communication Strategist, Digital Marketing Communicator, Digital Content Curator, Brand Communication Manager
- Integrated Media ideation Track : Digital Media Ideator, Online Media Planner, Brand Experience & Customer Experience Designer

 

 

 

 

 

หลักสูตร Communication Strategy and Ideation เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ลงมือปฏิบัติจริง ร่วมงานจริง ด้วยการรับโปรเจคจริงจากบริษัทและองค์กรต่างๆ ที่เป็นพันธมิตรกับหลักสูตร ตัวอย่างเช่น ทิพยประกันภัย True Samsung CentralGroup CPN ThaiBev และอีกมากมาย!

The Communication Strategy and Ideation Program provide you the opportunities to learn by actively engaging in real-world projects. We give students an opportunity to work closely with the leading companies such as; Dhipaya Insurance, True, Samsung, CentralGroup, CPN, ThaiBev, etc.

 

 

 

 

 

น้องๆ ที่เข้ามาเรียนที่หลักสูตร Communication Strategy and Ideation ยังมีโอกาสได้ก้าวสู่เส้นทางศึกษาต่อต่างประเทศ ด้วยโปรแกรม Double Degree เรียน 3 ปีที่ม.กรุงเทพ และอีก1 ปี เรียนต่อกับพันธมิตรของหลักสูตร คือ University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยติดอันดับ TOP10 ของประเทศออสเตรเลีย โดยในปีสุดท้าย น้องๆสามารถเลือกเรียนต่อได้จาก 2 สาขา คือ Marketing Communication หรือ Communication & Public Communication และจบด้วย 2 ปริญญานั่นเองค่ะ

Get an opportunity to study overseas with us! Study Communication Strategy and Ideation at BU, you will have a chance to join the “Double Degree” Program. We provide a “double degree program” with our potential partnering university “University of Canberra”. Study only 3 years at Bangkok University and your 4th year at University of Canberra by 2 major options: Marketing Communication or Corporate & Public Communication. And you will graduate with 2 degrees!